Praktikprojekter ved Odense Bys Museer

Vil du gerne i praktik på et af vores museer? Her på siden kan du læse, hvis der for tiden er projekter til studerende, der gerne vil have erfaring med museumsverdenen.

 

Møntergården søger studiepraktikant i forbindelse med formidling på Historisk Atlas
Som praktikant bliver din primære opgave at arbejde med museets formidling på Historisk Atlas. Det indbefatter at forbedre og udvide den eksisterende formidling på nogle af de odenseanske lokaliteter, som museet har ansvar for, men også at oprette nye steder og ruter på kortet.
Din arbejdsopgave vil bestå i at skrive korte, formidlende tekster til lokaliteterne samt at fremskaffe relevante billeder, oplysninger og tilladelser gennem kontakt til lokale arkiver i Odense og på Fyn.

Derudover vil du kunne blive inddraget i andre aktuelle, administrative og formidlingsmæssige opgaver i museets formidlingsafdeling.
Der er gode muligheder for selv at sætte sit præg på og udvikle opgaven indenfor de rammer og idéer, som museet allerede har fastlagt.

Læs mere om praktikstillingen her.

 

Landhandel i Den Fynske Landsby
I Den Fynske Landsby søger vi en praktikant, der skal være med til udviklingen af et projekt om etablering af en høkerbutik i en af Den Fynske Landsbys gamle bygninger. Høkerbutikken skal både fortælle historien om handel på landet efter næringsfrihedsloven, men samtidig være et sted, hvor vores gæster kan købe fødevarer og ting, der understøtter Landsbyens historie og værdier, f.eks. med fokus på bæredygtighed.

Dine opgaver bliver først og fremmest at undersøge historien omkring handel i de fynske landsbyer i 1800-tallet. Dertil hører også undersøgelser af interiør, varer mv.

Læs mere om praktikprojektet her.

 

Belysning i Den Fynske Landsby
Den Fynske Landsby søger en praktikant, der skal hjælpe med at løfte formidlingen i museets interiørudstillinger i forhold til belysningens historie. Dine primære opgaver bliver at undersøge hvilke former for belysning, der blev brugt i fynske landbohjem i perioden 1800-1900, og dernæst at være med til at lave en gennemgang af belysningsgenstandene i udstillingerne, så vi fremover får en mere retvisende fortælling om fortidens dagligliv i lys og mørke.

Praktikstillingen indebærer historiske undersøgelser, arbejde med museumsgenstande, skriftlig formidling mv. Herudover vil du indimellem indgå i andre administrative og formidlingsmæssige opgaver i Den Fynske Landsby.

Læs mere om praktikprojektet her.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer