Formidling & satsninger

Afdelingen Formidling & satsninger udvikler og tilrettelægger formidling af H.C. Andersen, Den Fynske Landsby, Carl Nielsen, Mediemuseet, Børnekulturhuset Fyrtøjet og Møntergården. Afdelingen tilrettelægger museets planarbejde. Afdelingen er desuden ansvarlig for en række aktuelle projekter og satsningsområder: Udvikling af H.C. Andersen-satsningen (H.C. Andersens Hus, Eventyrhuset, Fyrtøjet og Den Fynske Landsby) samt udvikling af Møntergården som kulturel smeltedigel for oplevelser, viden og kreativitet. Udvikling af særlige formidlingstiltag ved omlægningen af Thomas B. Thriges Gade, udvikling og implementering af den trebenede formidlingsstrategi. Den Fynske Landsbys håndværkerteam, gartnerteam og landbrugsteam indgår ligeledes i afdelingens daglige arbejde.

Formidlingsstrategi:

Odense Bys Museers formidling hviler på et fagvidenskabeligt grundlag, som udmøntes i en trebenet formidlingsstrategi:

                      Formidling på museer i faste udstillinger og særudstillinger.

                      Formidling i byrummet og kulturlandskabet.

                      Formidling i elektroniske og trykte medier.

Formidlingsstrategiens sigte er dobbelt: For det første ønsker Odense Bys Museer at formidle bredt for at nå så mange brugere som muligt. For det andet ønsker Odense Bys Museer at fastholde en sammenhæng mellem de forskellige formidlingstyper for derigennem at tilbyde den enkelte bruger muligheden for en endnu dybere og rigere oplevelse af det museale end det enkelte ben i formidlingsstrategien kan tilfredsstille.

Sigtet med formidlingsstrategien er at udvikle en attraktiv, tidssvarende og levende formidling, som sætter tid og sted, ting og tanke i perspektiv - med respektfuld hensyntagen til nutiden formidles fortiden.

 

 

Asger Halling Lorentzen

Formidlingschef
Formidlingschef
Cand.phil.

Leder af afdelingen Formidling & satsninger, der udvikler og tilrettelægger formidling af H.C. Andersen, Børnekulturhuset Fyrtøjet, Carl Nielsen, Den Fynske Landsby, Mediemuseet og Møntergården. Afdelingen tilrettelægger museets planarbejde. Herudover ansvarlig for en række projekter og satsningsområder.


Email: ahl@odense.dk
Telefon: 6551 4610
Mobil: 2090 1323
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer