Kulturarv

Afdelingen Kulturarv undersøger, indsamler, registrerer og bevarer kulturarven. Vi beskæftiger os både med museets samling af genstande og den faste kulturarv i landskabet og byen – over som under jorden. Gennem forskning får vi ny viden om og perspektiver på fortiden, som vi deler i forskellige former for forskningsformidling. Museets ansvarsområde omfatter Odense og Fyns kulturarv samt den nationale kulturarv relateret til H.C. Andersen, Carl Nielsen og Danmarks mediehistorie.

Afdelingen varetager myndighedsopgaver i henhold til Museumsloven inden for arkæologi, nyere tid samt fortidsminder.

Kulturarv omfatter fagområderne Historie, Arkæologi, H.C. Andersen og Bevaringen. Under afdelingen hører også Forskningscentret CENTRUM, som udforsker centralitet i den forhistoriske og historiske periode.

Arbejdet med kulturarven sker efter langsigtede strategier, som beskrevet i virksomhedsplanen eller mere udfoldet i de fuldt udfoldede strategier nedenfor.

Forskningsstrategien

Indsamlingsstrategien

Bevaringsstrategien

Forvaltningsstrategien

Naturvidenskabsstrategi for arkæologiske undersøgelser

Jens Toftgaard

Kulturarvschef
Kulturarvschef
Ph.d.

Leder af afdelingen Kulturarv, der varetager museets forskning, samlinger og arbejde med kulturarven i landskabet og byen. Ansvarlig for museets samling.

Formand for Odense Bys Museers Forskningsudvalg, der har til opgave at målrette og opkvalificere museets forskning i overensstemmelse med forskningsstrategien.

Medlem af Det Særlige Bygningssyn, Kulturministerens rådgivende organ vedr. fredede bygninger.
Medlem af Slots- og Kulturstyrelsens Change Advisory Board for samlingssystemet SARA.

Forsker i byudvikling, moderne byers centrum, forbrug samt industrihistorie.


Email: jtj@odense.dk
Telefon: 6551 4690
Mobil: 2488 1917

Mads Runge

Forskningscenterleder, ph.d.
Forskningscenterleder, ph.d.
Ph.d.

Leder af CENTRUM - Forskningscenter for centralitet. Centret omfatter forskning i centralitet i oldtid, middelalder og nyere tid under forskningsprogrammet Urbane Transformationer. Projektledelse, forskning, forskningsformidling og fundraising.

Formand den Arkæologiske Arbejdsgruppe under Slots- og Kulturstyrelsen samt Organisationen Danske Museers arkæologigruppe.

Forsker i bydannelse og bytransformation samt vikingeborgen Nonnebakken.

 


Email: mtr@odense.dk
Telefon: 6551 4664
Mobil: 2090 1327

Dan Henrik Andreasen

IT-udvikler
IT-udvikler
IT-Ingeniør

IT-Ingeniør. Arbejder med digital formidling af kulturhistorisk viden, samlingssystemer og webservices.

Særlige ansvarsområder: 
Samlingsystemer, interne databaser og integrationer med Slots- og Kulturstyrelsens centrale registre.

Tilgængeliggørelse af museets viden og samlinger.

 


Email: daha@odense.dk
Telefon: 65514697
Mobil: 29289640
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer