Arkæologi

Jesper Hansen

Overinspektør, ph.d.
Overinspektør, ph.d.
Cand.mag., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Leder af Arkæologi.
Strategi, forskning og formidling. Ansvarlig for museets arbejde med udgravninger og arkæologisk administration i henhold til Museumsloven.

Formand for de Tværfaglige vikinge-symposier.
Forsker tværfagligt i bebyggelses- og landskabsorganisering i perioden fra yngre jernalder til ældre middelalder, herunder særligt om etableringen af samfundets bærende institutioner og grundlæggende strukturer.


Email: jesha@odense.dk
Telefon: 6551 4662
Mobil: 2090 1325

Anette Guldager Boye

Videnskabelig medarbejder
Videnskabelig medarbejder
Cand.mag. i historie

Arbejder primært med større arkivopgaver.


Email: agboy@odense.dk
Telefon:
Mobil: 5148 0112

Annette Nellemose Hansen

Assistent
Assistent

Arkivarbejde


Email: anelh@odense.dk
Telefon: 5148 0112
Mobil:

Bente Bech

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Mag.art., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email: bbec@odense.dk
Telefon:
Mobil: 2115 5047

Cathrine Frederiksen Madsen

Arkæolog
Arkæolog
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email: catfm@odense.dk
Telefon:
Mobil:

Daniel Ravnholt Jørgensen

Arkæolog
Arkæolog
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi

Arkæologiske projekter


Email: dafra@odense.dk
Telefon: 2937 9026
Mobil:

Daniel Saager Lorenzen

Arkæolog
Arkæolog
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email: dsalo@odense.dk
Telefon:
Mobil:

Helene Blichfeldt

Arkæolog
Arkæolog
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email: hebli@odense.dk
Telefon:
Mobil: 24448063

Jakob Bonde

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Mag.art., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Sagsbehandling i henhold til Museumsloven, herunder besvarelser af indkommet planmateriale, forespørgsler m.m. Planlægning, ledelse og administration af arkæologiske udgravninger, herunder PR, formidling og publicering af disse.


Email: jbon@odense.dk
Telefon: 6551 4652
Mobil: 2090 1311

Jakob Tue Christensen

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Cand.mag., hovedfag i middelalder- og renæssancearkæologi

Sagsbehandling i henhold til Museumsloven, herunder besvarelser af indkommet planmateriale, forespørgsler m.m. Planlægning, ledelse og administration af arkæologiske udgravninger, herunder PR, formidling og publicering af disse.


Email: jtc@odense.dk
Telefon: 6551 4649
Mobil: 2090 1321

John Paul Howorth

Arkæolog
Arkæolog
Master (Cand.mag.) i arkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email: jpaho@odense.dk
Telefon:
Mobil:

Kasper Thorup Paulsen

Arkæolog
Arkæolog
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email: kthpa@odense.dk
Telefon:
Mobil:

Kira Ambech

Akademisk medarbejder
Akademisk medarbejder
Cand.mag. i historie

Arkæologiske udgravninger og registrering.


Email: kiram@odense.dk
Telefon:
Mobil:

Kirsten Prangsgaard

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Cand.mag., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Udgravning, forskning og formidling vedr. arkæologi.


Email: kpr@odense.dk
Telefon: 6551 4667
Mobil: 2488 1911

Kirstine Haase

Arkæolog, ph.d.
Arkæolog, ph.d.
Cand.mag., hovedfag i middelalder- og renæssancearkæologi

Udfører arkæologiske udgravninger, formidling og forskning.
Er tilknyttet museets arbejde omkring Nonnebakken som verdenskulturarv.
Sidder i Koordinatorgruppen for Middelalder- og Historisk arkæologi, ODM's kulturhistoriske orienteringsmøde.

Forsker primært i urbane praktikker, netværk og identitet i middelalderen.

 


Email: kirha@odense.dk
Telefon: 6551 4646
Mobil: 3050 2311

Line Borre Lundø

Arkæolog
Arkæolog
Cand.mag., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Udgravning, forskning og formidling vedr. arkæologi.


Email: lblun@odense.dk
Telefon:
Mobil: 24826357

Maria Elisabeth Lauridsen

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Cand.mag., hovedfag i middelalder- og renæssancearkæologi

Sagsbehandling i henhold til Museumsloven, herunder besvarelser af indkommet planmateriale, forespørgsler m.m. Planlægning, ledelse og administration af arkæologiske udgravninger, herunder PR, formidling og publicering af disse.


Email: maera@odense.dk
Telefon:
Mobil: 2037 9422

Martin Øhrstrøm Hansen

Arkæolog
Arkæolog
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email: moeha@odense.dk
Telefon:
Mobil:

Michael Borre Lundø

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Cand.mag., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Tilsynsførende med bevaring af fortidsminder, sten- og jorddiger. Arkæologiske udgravninger. Ansvarlig for museets materiale til natur­videnskabelige analyser på fjernmagasinet.


Email: milj@odense.dk
Telefon: 6551 4666
Mobil: 2115 5038

Mikael Manøe Bjerregaard

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Cand.mag., hovedfag i middelalder- og renæssancearkæologi

Arkæologiske udgravninger. Beretnings- og dataansvarlig på Thomas B. Thriges Gade-gravningen, del 2


Email: mimb@odense.dk
Telefon: 2488 1914
Mobil:

Mogens Bo Henriksen

Museumsinspektør, ph.d.
Museumsinspektør, ph.d.
Cand.phil., hovedfag i forhistorisk arkæologi

Registrering af forskning og formidling vedr. arkæologi. Ansvarlig for museets arkiv og for håndtering af danefæ. Varetager kontakt til amatørarkæologer og varetager henvendelser og besøg vedr. museets arkæologiske samling og arkiv.


Email: mbhe@odense.dk
Telefon: 6551 4645
Mobil: 2090 1318

Morten Sejer Hansen

Arkæolog
Arkæolog
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email: mseha@odense.dk
Telefon:
Mobil:

Morten Søndergaard Lustrup

Arkæolog
Arkæolog
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email:
Telefon:
Mobil:

Nermin Hasic

Museumsassistent
Museumsassistent

Ansvarlig for indscanning og registrering af udgravningsbilleder samt arkivarbejde og øvrige opgaver for arkæologerne. 


Email: neh@odense.dk
Telefon: 6551 4652
Mobil:

Nikolaj Grønbæk Olesen

Arkæolog
Arkæolog
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email: nigol@odense.dk
Telefon:
Mobil:

Patrick Olofsen

Arkæolog
Arkæolog
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi

Arkæologiske udgravninger


Email: paol@odense.dk
Telefon:
Mobil:

Peder Dam

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Ph.d. i historie, Cand.scient i geografi og historie

Varetagelse af GIS-funktioner og kortdata.
Tilsyn med beskyttede sten- og jorddiger.
Deltagelse i forskningsprojekter.

Forsker primært i landbrugshistorie og kulturlandskabets udvikling, stednavne samt historiske kort og arkæologiske data.

 


Email: pda@odense.dk
Telefon:
Mobil: 2364 2906
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer