H.C. Andersen

Ejnar Stig Askgaard

Overinspektør, ph.d.
Overinspektør, ph.d.
Mag. art. i litteraturvidenskab

-HC. Andersen.
-Forsknings- og formidlingsopgaver i relation til det museale genstandsmateriale såvel som de kulturhistoriske, biografiske og litterære studier, der knytter sig til disse og emnet H.C. Andersen - herudover varetagelse af kulturarven gennem indsamling, registrering og tilgængelighedsgørelse af data.

 

 


Email: esas@odense.dk
Telefon: 6551 4658
Mobil: 2090 1315

Niels Bjørn Friis

Museumsinspektør
Museumsinspektør
Cand.mag.

Internationale kultursamarbejder relateret til H.C. Andersen, navnlig i Østasien. Digitalisering og tilgængeliggørelse af samlingerne.


Email: nibf@odense.dk
Telefon: 6551 4668
Mobil: 3066 0875

Ane Grum-Schwensen

Museumsinspektør, ph.d.
Museumsinspektør, ph.d.

Forskning i og formidling af H.C. Andersen-samlingerne, herunder digitalisering samt litterær og tekstvidenskabelig forskning.

Frikøbt til projektarbejde på H.C. Andersen Centret (Syddansk Universitet) i halvdelen af sin arbejdstid som led i Odense Bys Museers samarbejdsaftale med forskningscentret.


Email: agru@odense.dk
Telefon: 6551 4669
Mobil:

Thomas Estrup Iversen

Videnskabelig assistent
Videnskabelig assistent
cand.mag.

Projektorienteret forskning, research og digital formidling af kulturhistoriske HCA-genstandsfelter; herunder biografiske og litterære cases. Hertil de øvrige museale opgaver: indsamling, registrering samt tilgængelighedsgørelse af data.


Email: tsive@odense.dk
Telefon: 6551 4603
Mobil:
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer