Carl Nielsen & Anne Marie Carl-Nielsen billedsamlingen

Samlingen af billeder vedrørende Carl Nielsen består hovedsageligt af portrætter af komponisten og hans hustru Anne Marie Carl-Nielsen samt en række skitser hidrørende fra hendes virke som billedhugger.

Vi er i færd med at digitalisere en lang række billeder med henblik på tilgængeliggørelse på Odense Bys Museers hjemmeside.
Samlingen omfatter desuden en online-database over Anne Marie Carl-Nielsens værker http://vaerker.amcn.museum.odense.dk/

 

Brug af Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen billeder

Museet stiller dele af sin billedsamling gratis til rådighed for ikke-kommerciel brug. Billeder i lav opløsning, tilgængelige på hjemmesiden samt i databasen over Anne Marie Carl-Nielsens værker, må frit anvendes til ikke-kommerciel brug i aviser, tidsskrifter og tryksager. Billederne må ikke videresælges, anvendes i annoncer eller i andre kommercielle sammenhænge.

Dele af billedsamlingen er fortsat behæftet med copyright. I tilfælde, hvor copyright tilhører værkernes ophavsmand eller anden tredjemand, kan Odense Bys Museer levere billedet, mens copyright må afklares med rettighedshaveren.

Ved brug af billederne skal angives, at de stammer fra Carl Nielsen Museet, ligesom ophavsmanden (hvis en sådan er angivet) skal krediteres. Det kan eksempelvis ske således: [ophav]/Carl Nielsen Museet. 

Billeder kan mod betaling rekvireres i en højere opløsning egnet til reproduktionsbrug ved henvendelse til Ida-Marie Vorre: iv@odense.dk

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer