Temaer i udstillingen

1. Carl Nielsen - Music is Life (Introduktion)

2. Fotografi

3. Carl Nielsen og Fyn

4. Carl Nielsens internationale gennembrud
VIDEO med Leonard Bernsteins opførelse med Det Kongelige Kapel af Nielsens 3. Symfoni (Se beskrivelse nedenfor)

5. Værket

6. Biografi
VIDEO med fotos og levende billeder af Carl Nielsen (Se beskrivelse nedenfor)

7-8. Anne Marie Carl-Nielsen

9. "Det vidste du ikke…"

10. Skandale og succes

11. Fotografi

12. Kompositionsprocessen

13. Den folkelige sang

14. Maskarade og død

 

Carl Nielsens internationale gennembrud(4) - Tale i videoen

Ved Carl Nielsens død var udbredelsen af hans værker stort set begrænset til Danmark og til en vis grad de øvrige skandinaviske lande. Denne situation forblev uændret langt op i det 20. århundrede, selvom hans værker lejlighedsvis dukkede op uden for Danmarks grænser. Det definitive internationale gennembrud, som Carl Nielsen livet igennem havde drømt om, var Leonard Bernstein med til at sikre. Bernstein havde en særlig interesse for Carl Nielsens musik, og i 1960'erne programsatte og indspillede han Carl Nielsens symfonier nr. 2-5 med the New York Philharmonic Orchestra. Siden har Carl Nielsen gradvis vundet international anerkendelse som en af 1900-tallets store symfonikere.

17. maj 1965, i 100-året for Carl Nielsens fødsel, modtog Bernstein Léonie Sonnings Musikpris ved en koncert i Odd-Fellow Palæet i København. Prisen er den største danske musikpris, og den er siden 1965 blevet uddelt hvert år til en internationalt anerkendt komponist, dirigent, musiker eller sanger. Ved koncerten med prisoverrækkelsen dirigerede han Det kgl. Kapel og solisterne Ruth Guldbæk samt Niels Møller, sang, i Carl Nielsens 3. symfoni, Espansiva. Koncerten er blevet beskrevet som "den mest intense, den mest overvældende musikalske begivenhed, der er hændt i den danske hovedstad i en menneskealder". Koncerten var på flere måder historisk: det var også ved en koncert i Odd-Fellow Palæet, at Espansiva-symfonien blev uropført godt 53 år tidligere, nemlig den 28. februar 1912, i øvrigt ved en koncert, som komponisten selv havde arrangeret.

Pressen skrev bl.a.: "Der blev spillet i en ånd af fællesskab og fortrolighed. En samlet vilje var der, men det var Bernstein, der gav den retning. Musikerne var som ramt af tryllestaven, som berusede, som forelskede." (Robert Naur for Wilhelm Hansens Musik-Forlag)

"Et orkanagtigt bifald rejste sig, da kapellet med Bernstein som dirigent havde spillet Carl Nielsens tredje symfoni, "Espansiva". Talløse fremkaldelser, anført af kongen og prinsesse Benedikte, blomster, piften, trampen og bravoraab blev dirigenten til del for den betagende oplevelse, han sammen med kapellet havde beredt tilhørerne." (Vejle Amts Folkeblad, 18. maj 1965)

 

Biografi(6) - Tale i videoen

Dette er den eventyrlige historie om daglejersønnen, der voksede op og blev Danmarks gennem tiderne største komponist. Carl August Nielsen blev født 9. juni 1865 i landsbyen Nørre Lyndelse på Fyn. Han var syvende barn i en søskendeflok på i alt 12, og familien levede under yderst beskedne kår.

Hans far, Niels Jørgensen, var maler, men familiens økonomi var samtidig afhængig af hans virke som spillemand. Niels Jørgensen lærte sine sønner at spille violin, og allerede fra omkring 8-års alderen begyndte Carl Nielsen at tage med sin fars orkester ud at spille til baller og fester. Opvæksten i dette spillemandsmiljø satte sig afgørende spor også hos den modne komponist. Carl Nielsen har dog selv udtalt, at hans musikalitet i høj grad kom fra hans mor, Maren Kirstine Jørgensen, som sang med en fin og klar stemme.

I efteråret 1879 konkurrerede Carl Nielsen sig til en plads i regimentsmusikken i Odense. Han spillede altbasun og signalhorn. I fire år var hans hverdag fyldt med musik, og han modtog stærke indtryk både fra messingorkestrets klange og undervisningen i instrumentalmusik. Han dannede desuden mindre blæser- og strygerensembler med andre regimentsmusikere. I dette levende musikmiljø begyndte Carl Nielsen for alvor at komponere.

Takket være økonomiske velyndere fra Odense fik Carl Nielsen mulighed for at rejse til København og studere ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium fra 1884-1886. Hans hovedinstrument var violinen, men han fik også undervisning i klaverspil, musikteori og -historie.

Han debuterede som komponist i september 1888 med værket Suite for Strygere, op. 1, og op igennem 1890'erne blev han kendt som en dygtig og ambitiøs komponist. For at kunne få økonomien til at hænge sammen, måtte han dog stadig supplere sine indtægter. Fra 1889-1905 var han således ansat som 2. violinist i Det kgl. Teaters orkester, Det kgl. Kapel, og fra 1908-14 som kapelmester samme sted. Herefter levede han primært af indtægterne fra sine kompositioner, men var dog fortsat dirigent, bl.a. i Musikforeningen i København fra 1915-27 og ved Göteborgs symfoniorkester fra 1918. Han gav desuden privatundervisning og underviste i perioder ved Det kgl. Danske Musikkonservatorium. I sit sidste leveår nåede han at blive direktør for konservatoriet.

I 1890 modtog han et legat, hvilket muliggjorde en dannelsesrejse til Tyskland, Frankrig og Italien. I Frankrig i foråret 1891 mødte han sit livs udkårne, billedhuggeren Anne Marie Brodersen, og de giftede sig kort tid efter i Italien. Hun forblev hans kone resten af livet, selv om ægteskabet undergik store kriser undervejs. Parret fik sammen tre børn: Irmelin, Anne Marie og Hans Børge.

Med årene fik Carl Nielsen tilkæmpet sig en position som Danmarks førende komponist. Denne nationale position blev befæstet i 1925 med hyldesten i anledning af hans 60-års fødselsdag. Blandt tiltagene var fakkeltog igennem København, koncerter og festmiddage. Det var derfor en overraskelse for mange, da han i et samtidigt avisinterview beklagede sig over manglen på kunstnerisk forståelse: "Ifald jeg kunne leve mit Liv om igen, vilde jeg piske alle Kunstnergriller ud af mit Hoved og gaa i Handelslære eller gøre et andet nyttigt Arbejde, hvoraf jeg til sidst kunde se et Resultat." (Carl Nielsen i Politiken, 9.11.1925)

Carl Nielsen led i sine sidste år af et svagt hjerte. Han døde 66 år gammel, den 3. oktober 1931, af en række hjertetilfælde. Hans begravelse 9. oktober havde deltagelse fra alle sider af det danske samfund og var på alle måder en statsmand værdig.

Vandreudstillingen i Avery Fisher Hall i New York. Særligt de to udstillingsfilm - den ene med et kort resumé af Nielsens livshistorie, og den anden vedrørende hans internationale gennembrud - vakte en del opsigt blandt publikum. Foto: Odense Bys Museer.

Fakta og information
Bodil Cronin
Ida-Marie Vorre
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer