Thomas B. Thrige

Fabrikant Thomas B. Thrige

Thomas Thrige (1866-1938) var udlært smed og maskinist, og i 1888 tog han til USA for at opsøge ny viden. Han fik arbejde hos 'troldmanden' Thomas A. Edison, glødepæren og fonografens opfinder. I Edisons laboratorium tilegnede han sig megen teknisk viden, og arbejdet på en stor, moderne elektrofabrik gav ham indblik i moderne masseproduktion.

Thomas B. Thrige var en iværksætter i særklasse. Han evnede at tilrettelægge og organisere en højeffektiv produktion med de bedste værktøjsmaskiner. Administration og markedsføring overlod han derimod til direktør Ørnberg. Tyve år efter at virksomheden begyndte i en baggård, var den blevet Odenses største og havde en dominerende stilling på det danske marked.

Thrige ved sin bil

Succesen gjorde Thrige til den mest velhavende fabrikant i Danmark. For at gavne sin hjemby bekostede han i 1930 han en stor udvidelse af H.C. Andersen-museet. I 1934 skænkede han sine virksomheder til Thomas B. Thriges Fond. Fonden havde til formål at drive virksomhederne videre samt at støtte uddannelse og forskning til gavn for dansk industri.

Odense var allerede en industriby med jernbane, fabrikker og rygende skorstene, da Thomas B. Thrige kom hjem fra USA i 1893. Men han havde viden med hjem, der gav industrialiseringen i Danmark ny energi. En ny industriel bølge begyndte, da elværker begyndte at skyde op, og elmotorens fleksible motorkraft kom ud i alle dele af erhvervslivet. Thriges virksomhed var i mere end 100 år med til at nyttiggøre elektriciteten og modernisere Danmark. 


Thomas B. Thrige vendte som 27-årig hjem fra USA og begyndte som selvstændig. I et lille lejet værksted ved Odense Å beskæftigede han sig med installatørarbejde og produktion af cykler. Men interessen og efterspørgslen gik i retning af elektriciteten. Med erfaringerne fra årene hos Edison, begyndte Thrige at fremstille pålidelige elmotorer og dynamoer, og snart blev baggårdsværkstedet for lille.

Markedet for elektriske maskiner voksede støt, og Thrige udvidede medarbejderstaben. I 1898 byggede han en fabrik i det ny industrikvarter nord for jernbanen. Fabrikken var indrettet specielt til fremstilling af motorer og dynamoer, og på få år steg produktionen til det femdobbelte. Adressen på Tolderlundsvej var omdrejningspunktet for virksomheden i de følgende 100 år.

Thrige med familie og personale på udflugt

Mere end 400 elværker åbnede landet over i de 25 år efter det første værk i Odense i 1891. I 1916 byggede Thrige dette elværk til forsyning af fabrik og det omliggende arbejderkvarter. De første jævnstrømsværker havde kort rækkevidde. Fra 1907 kom vekselstrømmen, der med et højspændingsnet kunne forsyne et stort opland. Thrige leverede generatorer til mange værker og motorer til de nye elkunder.

Thrige indrettede fabrikationen efter amerikansk forbillede. Motorerne var konstrueret så enkelt som muligt og bestod af få, udskiftelige dele. Til slut monterede en arbejder blot de masseproducerede standarddele. I 1920 begyndte serieproduktionen i Normalfabrikken, en ny, rummelig og rationelt indrettet fire-etagers bygning i jernbeton. Den effektive produktion førte til faldende priser.

Elmotoren var en billig og fleksibel kraftkilde i håndværk, industri og landbrug. Dampmaskiner og forbrændingsmotorer brugte brændstof i store mængder, mens de støjede, svinede og røg. Elmotoren fik sin kraft direkte fra stikkontakten. Den kunne med et simpelt remtræk trække mange forskellige maskiner. Elmotoren mekaniserede håndværk og landbrug. I industrien fik hver maskine sin elmotor.

I 1990'erne fik Thrige-Titan sværere og sværere ved at klare sig i den internationale konkurrence. Problemer med afsætningen gav store underskud og tvang til sidst virksomheden til afvikling. I 2000 ophørte produktionen i Thrige-firkanten i Odense. Den sidste elmotor med Thrige på navneskiltet forlod en fabrik i Frankrig i 2005.

 

Køb et årskort
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer