Undervisningsmateriale om Carl Nielsen

Tilbudsinformation
Tilbudsform:
Undervisning
Relaterede museer:
Carl Nielsen
Aldersgrupper:
0.-3. klasse, 4.-6. klasse
Materiale til faget musik i 3. - 5. klasse

Materialet henvender sig til faget musik i 3. - 5. klasse.

Materialet kan frit downloades i printvenlig PDF - Klik her for at downloade.

Hensigten med undervisningsmaterialet er ikke at skrive en ny version af Carl Nielsens liv. Dem er der flere af. Det skulle være tilgangen til stoffet - måden at arbejde med værkerne - der skulle være ny. Når man før i tiden i musikundervisningen i skolen skulle lytte til værker af nyere eller ældre dato, brugte man ørerne og satte dernæst ord på. Der var således ofte et facit for, om man havde lyttet "rigtigt". I de sidste årtier er flere og flere forskere blevet opmærksomme på, hvor forskelligt vi mennesker indlærer, og derfor er man også inden for musikområdet begyndt at tage hensyn til det, når man - som i dette tilfælde - skal i gang med at lytte til værker.

Inspirationen kommer primært fra Magne Espeland (Norge), Richard McNicol (England) og Mogens Christensen (Danmark). Alle tre vil have børnene til at beskæftige sig med musikken på en mere aktiv, selvstændig og skabende måde, og det falder fint i tråd med, at musikfaget i skolen i dag er en tredelt størrelse, med musikudøvelse, musikforståelse og musikalsk skaben. Vel at mærke med den fodnote, at de tre sider sagtens kan spille sammen, for hvornår får man en forståelse for tingene? Når man danser til det, tegner eller laver et digt, eller når man analyser sig ind i komponistens temaer?

Vi har hver vores styrker i livet, og det er vores håb, at der i dette materiale vil være en tilgang til Carl Nielsens musik, også for dem, der aldrig har hørt (om) Carl Nielsen eller deltaget i musiklytning.

Undervisningsmateriale om komponisten Carl Nielsen er udviklet i samarbejde mellem lektor Connie Koch Rasmussen og museumsinspektør Ida-Marie Vorre.

Klik her for at gå tilbage til vores undervisningstilbud i Carl Nielsens Barndomshjem.


 

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer