Inspiration til skolebesøg

Der er meget at se og opleve i Den Fynske Landsby. Her er et par ideer og forslag, så I kan få den bedst mulige dag i museet.

Praktisk:
Fri leg og frikvarter: Børnenes Landsby er et legeområde, hvor børnene kan kravle på og lege med forskellige bondegårdsdyr i træ, gå på opdagelse på Naturbanen og lege gamle lege på legepladsen foran skolen. I Børnenes Landsby er der god mulighed for at give børnene et "frikvarter" i museumsbesøget. Børnenes Landsby ved Skolen fra Eskær, nr. 22, og Birkedommerfængslet, nr. 23. Læs mere om Børnenes Landsby her.

Madpakker: Der er borde og bænke til at spise madpakker i Børnenes Landsby ved skolen (bygning nr. 22), i Teglværket (bygning nr. 12), på Præstegårdens gårdsplads (bygning nr. 7) og ved æblelunden mellem bygning nr. 10 og bygning nr. 13.

Toiletter: Der er toiletter ved indgangen samt i bygning nr. 21.

Anmeld jeres besøg: Vi anbefaler, at I anmelder jeres besøg inden ankomsten, så vi kan sikre den bedst mulige oplevelse for jer. I kan anmelde jeres besøg ved at ringe til museet på 6551 4601 eller skrive en mail til museum@odense.dk

Aktiviteter: I løbet af sæsonen, er der mange aktiviteter, også på hverdage. I kan møde formidlere i 1800-talls dragter, der gerne vil fortælle om deres arbejde - så spørg endelig og om sommeren kører hestevognen rundt i Landsbyen. Fra midt i juni måned, kan I hver dag se, at koen bliver malket. Spørg i billetsalget, hvad der sker, på dagen.

Undervisningslokale:  I forbindelse med undervisningen er det muligt at booke skolestuen i Skolen fra Eskær. Lokalet bookes via museum@odense.dk eller på telefon 6551 4601.

Find tilbud: Den Fynske Landsby har en lang række forskellige tilbud målrettet forskellige aldersgrupper.
Tryk på den aldersgruppe, du er interesseret i, for at se aktuelle tilbud:
Dagtilbud   Indskoling   Mellemtrin  Udskoling   Ungdomsuddannelse   Specialklasse

Forslag til program:
Et program kunne eksempelvis se sådan ud:

Kl. 10.00 Ankomst til Den Fynske Landsby
Kl. 10.05 Praktisk information og introduktion til eleverne
Kl. 10.15 Opgaveløsning i Landsbyen/ rundvisning eller forløb*
Kl. 11.30 Frokost og pause i Børnenes Landsby ved Skolen fra Eskær, nr. 22
Kl. 12.15 Rundvisning eller forløb* /Opgaveløsning i Landsbyen
Kl. 14.15 Afgang fra Den Fynske Landsby

*rundvisninger og undervisningsforløb skal tilkøbes på forhånd
Vores erfaring er, at eleverne efter 4 timer i Landsbyen bliver rastløse. Vi anbefaler derfor, at I sætter ca. 4 timer af til besøget.

Gode råd til et godt besøg:

Før besøget:
• Forbered eleverne på, hvorfor de skal besøge museet og hvad de skal arbejde med på museet.
• Diskuter med eleverne, hvad et museum er, hvilke ting museet udstiller og hvad et museumsbesøg er.
• Afklar, hvordan eleverne skal arbejde på museet og hvad de evt. skal gøre, hvis de får tid til overs.

Ved ankomsten:
• Aftal fælles mødested og mødetid med eleverne.
• Tal med eleverne om, hvordan de går omkring på museet, herunder hvordan de: viser hensyn til museet øvrige gæster, færdes roligt i nærheden af dyrene, passer godt på museets gamle genstande og bygninger
• Giv en kort introduktion til museet og hvordan eleverne kan finde rundt.
• Gentag formålet med besøget for eleverne.

Undervejs:
• Giv eleverne forskellige opgaver, de kan arbejde med under besøget, så de får mest ud af besøget. Brug enten nogle af de undervisningsmaterialer Odense Bys Museer har udviklet, lav dine egne opgaver eller lad eleverne lave spørgsmål hjemmefra.
• Følg med eleverne rundt eller fordel jer i de udstillinger, hvor eleverne arbejder.
• Eleverne må gerne gå på egen hånd rundt på museet, når de arbejder undervisningsopgaver - der må tages billeder og filmes på hele museet
• Fri leg og frikvarterer foregår i Børnenes Landsby ved Skolen fra Eskær (bygning nr. 22), ved æblelunden eller omkring Teglværket (bygning nr. 12).

Efter besøget:
• Saml op på de opgaver, eleverne har løst på museet
• Diskuter med eleverne, hvad de har oplevet og lært på museet

 

God fornøjelse med besøget.
Vi glæder os til at se jer.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer