Jørgen Hansen Ellegaard

Om Jørgen Hansen Ellegaard


Den mandlige hovedperson, husmandssønnen Jørgen Hansen Ellegaard, har vi kendskab til via arkivalierne vedrørende Vigerslevhuset (bygning nr. 15).

Heraf fremgår, at Vigerslevhuset i 1837 blev fæstet af træskomager og husmand Jørgen Hansen Ellegaard.
Af folketællingslisterne fremgår det, hvem der har beboet huset samt deres 
alder. 

Vigerslevhuset

Derfor ved vi, at Jørgen Hansen Ellegaard må være født i 1805, ligesom det er muligt at efterspore de øvrige medlemmer af husstanden. Oplysningerne om ægteskaberne, sønnen Hans, plejedatteren og den døvsstumme skomagersvend er også fundet her.

Af arkivalierne fremgår endvidere, at Jørgen Hansen Ellegaard i 1863 købte Vigerslevhuset til selveje, og at han i 1864 modtog forbigående fattighjælp.

Vi har søgt at gøre de to livsforløb så autentiske som muligt. Da vi i sagens natur ikke kender hele deres livshistorie, har vi - når kildebelægget er sluppet op - iklædt dem livsbetingelser, der var typiske for deres kønsmæssige og sociale baggrund.

Læs folderen "Bondeliv".

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer