Voksenlivet

Ægteskabet markerede overgangen fra de ugifte til de giftes lav. Under brylluppet blev bruden iført den sorte kvindehue, som var forbeholdt de gifte kvinder.

Børn
Det var vigtigt for ægteparret at få børn, og de kom i reglen hurtigt efter hinanden. Ca. 1/3 af af en børneflok nåede ikke voksenalderen, og hårdest gik det ud over de alleryngste. Ca. 25% overlevede ikke deres første leveår.

Mange steder på landet blev kvinden endnu i 1800 tallet betragtet som 'uren' efter fødslen. Derfor måtte hun gennem en 'renselsesperiode', inden hun påny kunne deltage i landsbyens liv. Efter 6 uger blev hun ledt ind i kirken og menigheden som det, man kaldte "kirkegangskone". Hermed var hun klar til at genoptage sin sædvanlige plads i landsbylivet.

Husstand
Havde det nygifte par overtaget en gård, skulle de nu selv til at stå i spidsen for husstanden, og her fik de god brug for de færdigheder, de havde tilegnet sig under tjenestetiden. Det gjorde de også, selvom de kun overtog et husmandssted. I starten af 1800 tallet var næsten alt indrettet på selvforsyning, så parrets succes hang også sammen med deres dygtighed og evner indenfor landbrug og hushold.

De første 10-12 år var den hårdeste periode for et par, der havde overtaget en gård. Som regel var der små børn at forsørge, og i mange tilfælde også den tidligere ejer, der boede til aftægt på gården. For at drive gården måtte ægteparret ansætte tjenestefolk. Først når børnene voksede til, kunne de overtage tjenestefolkenes arbejde.

Tab af ægtefælle
Det var ikke ualmindeligt at miste sin mand eller kone i en forholdsvis ung alder. Af hensyn til gårdens drift giftede den tilbageblevne sig næsten altid hurtigt igen. Da formålet var at skaffe arbejdskraft til gården, var den nye ægtefælles alder underordnet. Derfor var et ægteskab mellem en ældre kvinde og en ung mand og omvendt ikke noget særsyn i 1800 tallet.
 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer