Aktuelle udgravninger

Arkæologerne ved Odense Bys Museer er med hver gang, der skal foretages gravearbejder i museets ansvarsområde. Ved ethvert arbejde af den art er der mulighed for at man støder på levn fra forhistorien.

Arrkæologernes opgave i den forbindelse at få reddet og beskrevet så meget som muligt af vores fælles kulturhistorie, inden det for altid bliver gravet væk og går tabt.

Inden et anlægsarbejde går i gang, vil arkælogerne vurdere sandsynligheden for, at man vil støde på fortidslevn, og ofte vil man iværksætte en mindre forundersøgelse på stede. Langt størstedelen af de arkæologiske arbejde består af sådanne forundersøgelser af få dages varighed.

I enkelte tilfælde vil forundersøgelserne vise, at der er behov for egentlige udgravninger på stedet, inden arbejdet kan gå i gang.

 

Klik og læs
De nyeste og mest aktuelle af disse udgravninger finder du beskrevet her på siden. Du kan finde lokaliteterne i menuen til venstre. Ved nogle af lokaliteterne vil der være links til Historisk Atlas, hvor du ofte vil kunne finde flere oplysninger om stedets arkæologi og øvrige historie.

Bemærk, at udgravningerne ved Ths. B. Thriges Gade i Odense er så omfattende, at de har fået deres helt egne sider. 

På kortet herunder kan du se, hvor arkæologerne ved Odense Bys Museer tidligere har gravet, Klik på kortet og læs mere om de enkelte undersøgelser.

 

 


 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer