Albani kirke, Odense


Den arkæologiske udgravning på den middelalderlige Albani Kirkegård i Odenses centrum er netop afsluttet. I alt er omkring 400 grave fra en ca. 500-årig periode udgravet. Den første præsentation af resultaterne fra udgravningen er nu udkommet i "Bibliotek for læger", som er verdens ældste, endnu eksisterende lægetidsskrift. Her fremlægger arkæologerne Kirsti Petersen og Mikael Manøe Bjerregaard observationer fra felten - dels af middelalderens gravskik og dels af et udvalg af de mange tegn på sygdom, som kan observeres på skeletmaterialet.


 

I forbindelse med omlægning og renovering af fjernvarmeledningerne i Odense centrum har Odense Bys Museer haft mulighed for at undersøge området omkring Albani Torv og den gamle Albani kirke, trækirken hvor Knud den Hellige blev myrdet i 1086.

Her fortæller vi lidt om, hvad vi finder under udgravningerne - med de seneste fund først. De nærmere fortolkninger af fundene, og hvad de bidrager til i vores samlede forståelse af de tidlige tiders Odense, må vi vente med, til udgravningerne er afsluttede, og der bliver tid til at efterbearbejde resultaterne. 

 

Odense Bys Museer har i samarbejde med Aarhus Universitet lavet en 3D model af en del af udgravningen. På billedet ses i forgrunden til venstre en flade med grave, der ses som mørke firkanter i den gullige undergrund. Midt i billedet ses det store stenfundament til muren omkring bispegården. Til højre i billede kan man se det øverste af murværket fra Elendegildets hus. Søjlen forrest i billedet, er en moderne kloak med tilhørende nedgravning, der ses som en firkant af gult grus.

Skeletter, bispegård og gildehus

Under Torvegades asfalt har arkæologerne fra Odense Bys Museer fundet ca. 200 begravelser fra middelalderen ca. 1100-1350. Kun ca. 70 cm under kørebanen begyndt de første grave at dukke frem af jorden. I gravene findes velbevarede skeletter af både børn, unge og voksne. De fleste af de døde har været begravet i simple kister eller blot svøbt i ligklæder, som for længst er formuldet.

Nogle grave skiller sig dog ud ved at have kister opbygget af teglsten eller ved at der er lagt natursten ned omkring den gravlagte. Der er tale om den østlige del af den middelalderlige Albani Kirkegård, som blev nedlagt omkring 1540. Det var en overraskelse for arkæologerne at finde begravelser her. Ved gravearbejde i 1950'erne stødte man nemlig på rester af en nord-sydgående mur, som man mente afsluttede kirkegården mod øst. Men nu er der altså fundet mange begravelser øst for denne mur. Fundamentet til denne mur er også fundet ved de nuværende udgravninger - stenene i den er så store og uhåndterlige, at de ikke er blevet fjernet ved anlæggelsen af den moderne vej. Muren skærer igennem en del grave, og den repræsenterer en indskrænkning af kirkegårdens areal. Med al sandsynlighed er der tale om at Odense bispen, som havde sin bispegård i det som nu kaldes Det Adelige Jomfrukloster, har udvidet sit grundareal ved at indlemme et stykke af kirkegården og sætte en meget kraftig mur omkring sin residens. Fundamentet består af sten på op til 1 m i diameter og er i sig selv ca. 1,5 meter bredt.

På det nordøstlige hjørne af den gamle kirkegård har arkæologerne fundet rester af en teglstensbygning, som det er muligt at sætte navn på. Vi ved nemlig fra skriftlige kilder at der er tale om gildehuset for Elendegildet, som var en sammenslutning af købmænd, præster og rådmænd. Gildehuset, hvor de holdt deres møder og festlige sammenkomster, er omtalt i 1400-tallet og er altså nu påvist arkæologisk. Denne bygning vil blive udgravet i løbet af foråret 2016.

Lørdag d. 5. marts 2016 er der åbent hus for alle interesserede i udgravningen, hvor arkæologerne vil vise og fortælle om disse fund. Der er åbent fra kl. 10-13.

 

 

800 år gammelteenager fra albani kirke

800 år gammel teenager

Endnu en gang er der blevet fundet en flot begravelse ved den gamle Albani Kirke. Denne gang en kiste opbygget af teglsten. Graven dateres til mellem 1200 og 1350. Den gravlagte i denne fine kiste er en person på blot 12-13 år.

 

 

 

 

 

 

Faktisk var der fem

Ved nærmere eftersyn viser det sig, at der i den firedobbelte barnegrav, der omtales nedenfor, lå endnu et skelet. Der er altså ikke tale om en firedobbelt, men en femdobbelt barnegrav. Det femte skelet lå delvist skjult under de andre skeletter og var derfor vanskeligt at få øje på i første omgang.

Billedet nedenfor til højre illustrerer måske meget godt vanskelighederne ved at afgøre, hvor mange skeletter, der ligger i hver grav, og hvor mange grave, der i realiteten er tale om. Læg f.eks. mærke til virvaret af benknogler blandt de fire skeletter midt i billedet. Knoglerne og kraniet øverst til venstre hørertil en helt anden begravelse, 

 

 

 

Den firedobbelte barnegrav graves frem

Ofre for en ulykke eller pestepidemi?

Endnu en helt særlig grav er dukket op på Albani Torv, hvor der i middelalderen lå en kirkegård. Det er en grav med mindst fire personer: et barn på ca. 10 år og tre teenagere, som er begravet helt tæt og uden kister. En af dem har nok været svøbt i et klæde, som var lukket med bronzenåle.

Graven ser umiddelbart ud til at være fra 12-1300-tallet. Om der er tale om en ulykke eller en epidemi, og om de gravlagte var i familie, ved arkæologerne ikke endnu. Det er en opgave for eksperterne at arbejde videre med.

 

 

 Et ægtepar?

Et ægtepar? Vi ved det selvfølgelig ikke, men det kunne det være.

Arkæologerne graver på Albani Torv, hvor fjernvarmen skal lægges om. Stedet var kirkegård i omtrent 500 år fra 1000-tallet til 1500-tallet. Mellem gamle rør og kabler er bevaret en lang række middelalderlige begravelser.

En af gravene var denne dobbeltgrav, hvor en mand og en kvinde var gravlagt side om side. Hvem de var får vi aldrig at vide - men der kunne være tale om et ægtepar. En antropologisk undersøgelse vil måske afsløre, hvorfor de døde samtidigt.

 

 

Stenkisten og den afdøde biskop

Stenkisten umiddelbart efter åbningen.

Undersøgelserne har givet meget ny viden om kirkens udseende og nøjagtige placering, men det mest bemærkelsesværdige har uden tvivl været fundet af en stenkiste fra en gang i 1000-tallet. Kistens nøjagtige datering er ikke fastslået endnu.

I kisten lå knoglerne fra en kraftig mand på omkring 180 cm højde og med sig i graven havde han en miniature alterkalk og en lille tallerken til alterbrod. Kistens placering under det, der formodes at have været kirkens alter, og de ting, manden havde med sig i graven, levner ikke megen tvivl om, at manden havde en betydningsfuld position i datidens Odense. Sandsynligvis er der tale om en af de første biskopper i Odense.

På den lille tallerken var en kort inskription, som det i første omgang var vanskelig at tyde, men der var håb om, at der her måske ville være et tip om, hvem den døde kunne være.

En røntgenfotografering af inskriptionen har nu vist teksten i fuld tydelighed. Den danske oversættelse lyder omtrent: "Herrens højre (hånd) har skabt styrke Amen". Det er en henvisning til Biblen nærmere bestemt Salmernes bog kapitel 118 vers 16, som i den danske bibeloversættelse lyder: "Herrens højre hånd er løftet, Herrens højre hånd bringer sejr!" Teksten anvendes blandt andet i Påsken, kirkeårets vigtigste højtid.

Teksten afslører altså ikke den dødes identitet, men det gør den ikke mindre værdifuld for forskningen.

Se også artiklen Sidste nyt om stenkisten.

Knoglerne fra kisten skal undersøges af mange forskellige eksperter, først på Syddansk Universitet.
Se en fin reportage fra TV2/Fyn.
Eller artiklen Kristeligt Dagblad, 7.oktober 2015

Klik på billederne for at se dem lidt tydeligere

Bispens lille kalk...
... og den lille disk til oblaterne
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer