Gildebro Mølle Øst

Glidebro MølleØst
Oversigt over udgravningsfeltet med indtegning af de fundne huse

Forud for udvidelse af grusgraven overfor Muncks asfaltfabrik i Fjelsted, undersøgte museets arkæologer en større bebyggelse fra romersk jernalder. Bebyggelsen lå på et højereliggende plateau, som mod syd falder mod omkransende lavninger.

Arkæologerne fandt her spor efter treskibede langhuse fra både ældre romersk jernalder (1-150 e. Kr) og yngre romersk jernalder (150-375 e. Kr), så muligvis har man boet i området omkring grusgraven gennem flere generationer.

Den rituelle verden kunne også ses på bopladsen. I det sydligste hus udgravedes fra stolpehullerne flere små lerkar, såkalde "miniaturekar", som muligvis skal ses som en form for husoffer. Andre ritualer kan ses på de to lerkar-depoter som er undersøgt (anlæg med rødskravering). Her har man placeret et eller flere lerkar sammen, muligvis som en form for "offergave" til guderne, måske for at få en god høst eller anden gunst til fordel for samfundet.
Enkelte ildsteder og kogestensgruber viser at menuen har stået på f.eks ko, da man i gruberne har fundet knogler og tænder fra flere af disse dyr.

Det skal ikke handle om jernalder det hele. Enkelte små gruber indeholdt nemlig ornamenteret keramik og flintredskaber fra bondestenalderen, og ifølge lokale beboere er der også opsamlet flintøkser i området omkring grusgraven. Så flere tusind år før jernalderfolket etablerede sig, har der også været folk i området

Udgravningen fandt sted i april 2015.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer