Marie Jørgensens skole, Odense

Marie Jøgensens Skole, luftfoto
De to områder er markeret med grønt.

Marie Jørgensens Skole i Odense midtby ønsker at udvide, men forinden skal Odense Bys Museer se nærmere på to meget spændende områder. De to felter ligger inden for den befæstning af byen, som blev etableret i senmiddelalderen og som er påvist ved udgravninger i 2003 og 2004.

I det vestligste felt påviste forundersøgelserne i 2015 en del af befæstningen i form af en ca. tre meter bred nord-syd orienteret grøft. I grøften stod en stor kvadratisk stolpe, som formentligt har været en del af en langsgående konstruktion nede i grøften. I hvert fald var der stor forskel på lagene øst og vest for stolpen. 

Braunius 1593
Odenses befæstning/afgrænsning ses blandt andet på Braunius kort over Odense fra 1593

Øst for stolpen sås flere vandaflejrede lag, som viser at grøften har været vandfyldt. På Braunius' kort fra 1593 ses det, at grøften på en mindre strækning deles i to smalle forløb, og det er meget sandsynligt at det er et af de delforløb vi har påtruffet i forundersøgelsen.
Grøften ser ud til at være blevet tilkastet i 1600/1700-tallet.

I det østligste felt blev der i forundersøgelsen fundet gruber, hvoraf den ene formentligt er en brønd. I en af gruberne blev der fundet 1200-tals keramik, hvilket er meget spændende eftersom området først bliver bebygget i perioden fra ca. 1450-1600. Til gengæld ligger området umiddelbart nord for Skt. Hans Kirke, som sammen med Odense Slot udgør resterne af Odenses Johanniterkloster fra omkring år 1300. Det er derfor vigtigt for forståelsen af området og dets udvikling at få undersøgt om gruberne knytter eventuelt knytter sig til klosteret. 

Byggefelterne er markeret med rødt, og museets felter med stiplet rød.

Tidligere undersøgelser

I oktober 2015 foretog Odense Bys Museer som nævnt en forundersøgelse af arealerne. Det er på dette grundlag, at udgravningerne foretages i 2016.

Området blev bebygget i perioden fra ca. 1450-1600, hvilket blandt andet ses i Skulkenborg, hvor udgravninger i 2014 påviste gadens ældste huse fra formentligt slutningen af middelalderen.

I 2014 blevet der ligeledes foretaget arkæologiske undersøgelser ved Nørregade 50, hvor der blev påvist et kulturlag som formentligt er en terrænregulering, foretaget i forbindelse med ombygningen af klosteret til slot i 1500- til 1600-tallet.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer