Odense campus

Forundersøgelsesarealet er markeret med grønt.
Udgravningen ved Campusvej i Odense. Det aktuelle udgravningsområde er indtegnet med blåt i venstre side af billedet

I april 2016 fortsætter vi undersøgelserne på arealerne omkring Odense universitet. Ved tidligere undersøgelser er der gjort mange spændende fund, og sandsynligheden for at finde mere, er ganske stor.

I 2010 blev arealet øst for det gældende forundersøgelsesområde forundersøgt og efterfølgende blev et større område undersøgt. Ved undersøgelsen fremkom 20 konstruktioner hvoraf størstedelen udgøres af treskibede huse og et mindre antal af hegnsforløb af sadeltagstypen. Der synes at være tale om 3-5 gårdsenheder, der dateres til de to periode afsnit yngre romersk eller ældre germansk jernalder samt ældre eller yngre germansk jernalder. Bopladsområdet er ikke afgrænset og det fortsætter tydeligt mod vest og ind mod det aktuelle forundersøgelsesareal.

I 2011 blev der nord for forundersøgelsesområdet gravet en fjernvarmegrøft, hvori der blev iagttaget fire gennemgravede affaldsgruber. Gruberne repræsenterer et bopladsområde fra ældre romersk jernalder. Da iagttagelsesforholdene i grøften generelt var dårlige som følge af maskinel opgravning og udtørring, er det meget sandsynligt, at mindre tydelige anlæg som stolpehuller og lignende blev overset.

Se mere om de øvrige gravninger i området på Historisk Atlas.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer