Park&Ride, Hjallese

Park&Ride, Hjallese
Det indstillede areal er markeret med grønt. Umiddelbart øst for det indstillede ses museets undersøgelse fra 2014 (OBM5841), markeret med rødt

Under forundersøgelsen af ca. 6,7 ha forud for etablering af letbane og tilhørende Park & Ride område ved Hjallese fremkom der spredte områder med jordfaste fortidsminder i form af især stolpehuller og gruber. Størstedelen af disse blev undersøgt i forundersøgelsen.

I det nordøstligste område kom der dog et område med en meget stor anlægsintensitet - især i form af stolpehuller. Dette område er fortsættelsen af en bebyggelse fra tidlig middelalder som museet undersøgte dele af tidligere på året. Dette område udgraves derfor i sommeren 2016.

Under de tidligere undersøgelser i 2016 fandtes tre bygninger fra tidlig middelalder. En af disse er AMS dateret til første halvdel af 1000-tallet. Bebyggelsen blev ikke afgrænset, og som det ses af kortet her på siden, er det tydeligt at bebyggelsen fortsætter ind på det nye område med samme anlægsintensitet. Udvidelser af søgegrøfter bekræfter, at bebyggelsen fortsætter i dette område.

Formålet med indstillingen er at få undersøgt bebyggelsens struktur og få afklaret om der er tale om en enkeltgård eller om der er tale om en landsbybebyggelse. Der vil derfor være fokus på at få afklaret en eventuel tofteinddeling ligesom fokus vil være på hustyperne og deres planløsning. Der vil derfor også være fokus på at få udtaget materiale, der kan bruges til C-14 dateringer af husene.

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer