Rynkeby

OBM5550 Rynkeby
Med rødt er markeret det aktuelle udgravningsområde. Det grønne felt er undersøgt tidligere.

Rynkeby ved Ringe udgør en af de helt få lokaliteter, hvor bebyggelsesudviklingen i detaljer kan følges i en ca. 1500-årig periode (fra ca. 200 f.Kr. til 1300 e.Kr.).

I 2016 udgraves etape 2 af de samlede udgravninger i byen. Den aktuelle udgravning omfatter ca 2000 kvm, og arealet er væsentligt for såvel det samlede billede af landsbyudviklingen som for forståelsen af den toftebundne udvikling, som nærværende areal repræsenterer inden for rammen af den eksisterende landsby.

Da dele af området er forstyrret af den nylige fjernelse af stående bygninger vil der være tale om en forholdsvis ekstensiv undersøgelse, hvor arealet afrømmes med maskinkraft og herefter opmåles med gps. Herefter vil det være muligt at udrede eventuelle bygninger på arealet.

Det overordnede mål med undersøgelsen er at sikre et overordnet indtryk af Rynkebys strukturelle udvikling, og såfremt materialet tillader det at udtage materiale til datering af 3-5 hustomter.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer