Villestofte Skovvej

Villestofte Skovvej, 1800-tallet
Højkantskort fra slutningen af 1800-tallet. Kortet kan give et lille idtryk af, hvordan landskabet kan have set ud i ældre jernalder.

I forbindelse med byggemodningen af yderligere et areal omkring Villestofte Skovvej har Odense Bys Museer indstillet tre områder til arkæologisk udgravning.Udgravningerne finder sted i juni-juli 2016.

Derer tale om fjerde etape af en større byggemodning og forudgående udgravninger. Allerede i første etape blev der i 2006 fundet og undersøgt dele af en spredt bebyggelse med tilhørende brandgrave fra yngre romersk jernalder. Forundersøgelserne i forbindelse med de aktuelle udgravninger har vist, at boplads­sporene fortsætter på den nye etape, hvor der ligger et boplads­område med tilhørende gravplads. Bebyggelse og grave skal formentligt dateres til yngre jernalder. Derudover er der i forunder­søgelsen registreret mindst ét hus fra yngre stenalder, som formentlig er samtidige med de kulturlag, som blev undersøgt i 2006.

Formålet med den aktuelle undersøgelse er at få afgrænset og afklaret karakteren af den neolitiske bebyggelse.
Desuden skal vi have afklaret jernalderbebyggelsens karakter og sammenhæng med gravfeltet, og vi skal have styr på, hvordan den hører sammen med den tidligere undersøgte bebyggelse. 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer