Lidt statistik

Lidt statistik fra I. Vilh. Werners Plads

På genstandsfronten er der nu registreret 2155 genstande!
Disse fordeler sig på træ, keramik, guldringe og rustne søm ;-)

Af registreringer af kulturlag m.m. er der dagsdato registreret 2181 "hændelser":

Disse fordeler sig blandt andet på:
13 brandlag
215 Stolpehuller
59 Recente forstyrrelser
57 Gulvlag
26 Udendørs belægninger
11 Bygningsdele
134 Planker eller vandret tømmer
336 pæle eller stolper
+ det løse...

Disse er fordelt på indtil videre 91 anlæg eller konstruktioner!

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer