Skulkenborg

Stolpehuller ved Skulkenborg

 

Skulkenborg

Maria Lauridsen, arkæolog

Odense Bys Museer begyndte i april på endnu en udgravning afledt af lukningen af Thomas B. Thriges Gade.

Udgravningen ligger ved Skulkenborg, som er beliggende uden for Odenses ældste voldgrav, men inden for den ydre senmiddelalderlige grav. Området menes at være blevet bebygget i senmiddelalderen, og med udgravningens første resultater ser dette ud til at kunne bekræftes.

Der er blevet fundet resterne af et stort fundament, som består af store kampesten og munkesten, og som dateres til senmiddelalderen. Fundamentet er resterne af en nordgavl i et stort gavlhus, der har ligget på sydsiden af Skulkenborg. Huset har altså været et gavlhus, som har haft facade ud mod Skulkenborg, der på dette tidspunkt har været en smal gade, nærmest et stræde.

Øst for dette gavlhus er der fundet resterne af yderligere to huse, som ligeledes har ligget på sydsiden af Skulkenborg. Det ene er et hus fra nyere tid, hvad der kan erkendes ved et gulv af teglsten og beton. Dette hus har erstattet et ældre teglhus, som er bygget af munkesten og som dermed kan være senmiddelalderligt. Dette hus ser ligeledes ud til at have været et gavlhus med en facade ud mod Skulkenborg.

Ud over husene er der fundet affaldshuller og stolpehuller i området og de næste ugers udgravning vil forhåbentligt afklare tolkningen af disse.

Skulkenborg-huse
Rester af to huse ved Skulkenborg. Forrest i billedet ses det yngste hus og bagerst det ældste.
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer