Status på udgravningerne (april 2014)

Kassebrønd fra 100-tallet
Arkæologerne er nu ved at være færdige med 2.etape af udgravningen på I. Vilh. Werners Plads. Etape 2 har været placeret sydligst i området på det der tidligere var Albani Torv.

Maria Lauridsen, arkæolog

Etape 2 er blevet gravet fra november og frem til april og det hele er foregået under telt. Da vi startede på etapen kunne vi se, at en del af kulturlagene var forstyrret af moderne rørledninger og ikke mindst af et stort underjordisk offentligt toilet, som lå på Albani Torv fra 1930'erne og frem til slutningen af 1960'erne. Der var dog heldigvis stadig bevaret massive kulturlag i området, og arkæologerne har haft travlt med at undersøge alt fra gulve til brønde. Noget af det ældste, der blev undersøgt var resterne af et stolpebygget hus. Huset dateres til 1100-tallet og kunne kun erkendes, som mørke stolpehuller i den istidsaflejrede undergrund. Huset har været 5 meter bredt og 14 meter langt og har været et et-skibet hus - et såkaldt rammehus. Til huset har der også været brønde. I hvert fald lå der i husets umiddelbare nærhed to fine kassebrønde som begge var brygget af træplanker. Brøndene lå med ca. 3 meters mellemrum, så den ene har formentligt efterfulgt den anden.

1200-tallet: Møddinger, byggemodning og plankesti
Herefter ser det ud til at området i en periode fungerer som et større møddingsområde. I hvert fald har vi gravet flere træsatte kasser fyldt med mødding. Dette ændrer sig igen i løbet af 1200-tallet, hvor hele området byggemodnes. Det sker ved at et stort lag af træflis spredes ud over området. Træet har haft en drænende effekt på området og dermed har det nu været byggeegnet. Husene fra 1200-tallet kan hovedsageligt erkendes ud fra deres gulve. Det er nemlig kun lergulvene, der er bevarede af husene og derfor er det usikkert hvordan de har set ud. Formentligt har der dog været tale om huse bygget helt af træ eller huse med stolper af træ og med lerklinede vægge. I 1200-tallet har der også været små stier i området. En af disse er en lille gangsti, som lå på østsiden af et hus og som bestod af en belægning af planker. Stien har altså gået nord syd og var ind mod huset afgrænset af et plankeværk. På grund af moderne forstyrrelser har vi ikke hele stiforløbet. Plankerne i stien har sørget for at folk kunne komme tørskoet rundt i området.

1300-tallet: Bryggeri og brønd
I 1300-tallet bliver et stort bindingsværkshus opført på grunden. Huset var seks meter bredt og 19 meter langt og har formentligt stået over en længere periode, i det der af flere omgange bygges til huset. Dele af, hvis ikke hele huset har haft økonomifunktioner, og en af disse har været ølproduktion. I huset blev der nemlig i den vestlige del fundet en større mængde byg, som bruges til ølproduktion. I samme rum som byggen var der resterne af en stor ovn, og formentlig har også denne været en del af ølproduktionen, det er nemlig sådan at byggen skal ristes inden den bliver brugt til øllet. Til huset hører også en brolagt gårdsplads med en meget velbevaret brønd. Brønden bestod af tønder, der var sat ovenpå hinanden. Det nederste af brønden var beklædt med måtter af tagrør for at holde slam ude og under tønden lå der et rørsystem af tagtegl som har trukket vand til brønden. Vi kan se, at den har været overdækket med et lille tag, da der på hver side af tønderne ses rester af stolper.

Midelalderens Adelgade
Adelgade, som i middelalderen løb øst-vest henover 2. etape af udgravningen, har vi ikke fundet mange spor efter. Muligvis er et trælag, som blev påtruffet i den vestlige del af udgravningen, den sidste stump af en belægning på middelalderens Adelgade. Det får os til at tro at Adelgade på dette stykke kun har eksisteret i en kortere periode af middelalderen - og kun som et lille stræde.

Plankesti fra 1200-tallet
Resterne af en smal sti af planker, måske et lille spor af middelalderens Adelgade.
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer