Status på I. Vilh. Werners Plads (august 2013)

Guldfund fra det middelalderlige Odense
I maj 2013 startede Odense Bys Museer arkæologiske udgravninger i Odense midtby. Udgravningerne, der er placeret i den ældste del af Odense, giver os en enestående mulighed for at få ny og spændende viden om Odense i middelalderen.

Udgravningen på I. Vilh. Werners Plads har givet arkæologerne mulighed for at følge et en hel middelalderlig karré tilbage i tid, startende med de store købmandsgårde der lå ud mod Overgade i den sene middelalder. Forhusene var fine stenbyggede huse, som havde facade ud mod vejen, mens der bag disse lå store købmandsgårde, ofte i opført i bindingsværk. I undersøgelsen kan arkæologerne følge baghusene, som har efterladt sig en del spor, hovedsageligt i form af gulve. Gulvene findes i flere varianter fra de mere simple gulve af stampet ler over plankegulve og til fint lagte teglstensgulve. Husenes vægge er der ikke bevaret mange spor af, men en del af nedrivningsmaterialet fra husene er blevet anvendt som underlag for yngre huse og ud fra dette materiale kan arkæologerne se at husene blandt andet har været opført i bindingsværk med lerklinede tavl.

Udover husene bliver der også gjort andre interessante fund i udgravningen, et af de særligt spændende fund er resterne af en formodet staldbygning. Stalden har givet sig til kende ved en række bevarede kraftige træstolper, som må have båret taget på stalden. De kulturlag der er tilknyttet staldområdet var karakteriseret ved et højt indhold af blandt andet strå, men også flueæg og andre mikroorganismer.

Generelt er udgravningen kendetegnet ved at have meget gode bevaringsforhold for organisk materiale. Det skyldes at en del af lagene er iltfattige og iltfrie, hvilket stopper nedbrydningen af organiske materialer. Derfor er der allerede nu gjort en del interessante fund blandt andet to meget fine knogleplader med fine indridsede mønstre.

Unikke plader af ben med ornamentik
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer