Status på I. Vilh. Werners Plads (feb 2014)

Udgravningen på I. Vilh. Werners Plads har nu været i gang i mere end seks måneder, og vi er nu færdig med de første dele af udgravningsområdet
(klik på billederne og se dem i en større udgave)

Maria Lauridsen, arkæolog

Det første sted vi blev færdige er området omkring "ruinen" ud mod Overgade. Vi fandt nogle meget velbevarede kulturlag, en del huse, og ikke mindst gjorde vi mange spændende fund. Meget af det har vi fortalt om andre steder her på siden.

Det ser ud til at der har været aktivitet på stedet fra o. 1100 og frem. Arealet synes oprindeligt at have udgjort én stor matrikel, som muligvis først udstykkes til mindre grunde så sent som i 1400-tallet.

Ildsted med rester af kildekalk fra 1100-tallet
Teglstenshuset her er fra engang i 1200-tallet
Række af syldsten. Gavl og langvæg i bindingsværkshus fra 1300-tallet

Omkring ruinen

De første aktiviteter i området viser sig i et stærkt trækulsholdigt lag stammende fra mindst tre ovnanlæg, der alle indeholder kildekalk henholdsvis brændt kalk. Formålet kan muligvis have været garvning. I de tilhørende kulturlag fandt vi tilhuggede frådsten, som må stamme fra domkirkebyggeriet. Disse aktiviteter ophører i 1200-tallet, og området ændrer karakter ved at der opføres en teglstensbygning, som ser ud til at have været op til 20 meter lang og i to etager.

Formodentligt nogenlunde samtidigt med teglstensbygningen opføres der øst for denne, hvad der tolkes som en køkkenbygning med ildsteder og ovne i flere faser. Syd for køkkenet er der desuden fundet to latrintønder.

På et tidspunkt i 1300-tallet ændres funktionerne på grunden endnu engang, idet køkkenfunktionen forsvinder, og der opføres en bygning på arealet mod syd. I sin første fase kan bygningen have haft et ildsted, men ellers har den fungeret som økonomibygning. Der er fundet rester af bygningens vægge, og det kunne ses at de bestod af risflet. Formodentligt har dette været beklasket med lerklining. Bygningen ser ud til at have haft en indgang i den sydlige del af bygningen. Ved denne opføres senere et beboelseshus, og der etableres en brolagt gang i retning af det ovennævnte teglstenshus.

I løbets af 1400-tallet bebygges køkkentomten igen, og der etableres atter latrin ud for bygningens sydgavl - en disposition som formentlig bibeholdes op i 1500-tallet.

Bageovnen her har haft en bund af munkesten og en ovnkappe af lerklining

Den gamle Adelgade

I november og december foregik udgravningen under telt i den sydøstlige del af udgravningsområdet. Her var mange moderne forstyrrelser efter de bygninger, som har ligget på stedet i nyere tid og efter kloakker, fjernvarmerør m.v. Også her kunne vi konstatere, at der havde været bebyggelse siden 11-1200 tallet, for vi fandt stolpehuller og dybe gruber i undergrunden.

I middelalderen løb Adelgade øst-vest henover udgravningsfeltet. Muligvis er et
trælag, som blev påtruffet i udgravningen, den sidste stump af en belægning på middelalderens Adelgade. Der blev også fundet rester af en ovn, muligvis en bageovn fra et af de huse, der lå syd for Adelgade, og som blev revet ned, da Albani Torv blev anlagt i 1500-tallet.

Lergulve i huse fra 1300-tallet

Mod sydvest

Udgravningen foregår stadig under telt, men nu i den sydvestlige del af udgravningsområdet. Her er området også forstyrret af moderne kloaker og ikke mindst af et stort underjordisk offentligt toilet, som lå på Albani Torv.

Heldigvis er der dog stadig bevaret massive kulturlag i dette område og gennem januar og februar har arkæologerne arbejdet med at udrede talrige hustomter fra 1200- og 1300-tallet. Husene kan hovedsageligt erkendes som lergulve og syldstensrækker, ligesom husene i flere tilfælde indeholder både ildsteder og bageovne.

 

 

 

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer