Tinkarret er et saltkar

I udgravningen på I. Vilh. Werners Plads blev et af udgravningens mest spændende fund gjort i november og siden har arkæologer arbejdet med at tyde fundet.

Fundet er et lille tinkar fra 1200-/1300-tallet, som ved første øjekast er ret undseeligt, men kigger man nærmere ser man at karet er dekoreret med kunstfærdige udsmykninger og inskriptioner.
I bunden af karet ses et billede af syndefaldet - Adam og Eva ved kundskabens træ - og på undersiden er et billede af Guds Lammet - symbolet på Kristus.
Langs kanten løber et bånd med latinske bogstaver. Bogstaverne er blevet transskriberet, men umiddelbart giver det ikke mening. Der kan være tale om latin, som var det dominerende skriftsprog inden for kirken i middelalderen, men det er også den mulighed at der er tale om middelalderfransk. Der vil derfor blive arbejdet videre med af få afkodet teksten, som fordeler sig over karets seks sider.
Udover det fine håndværk er der på karrets sider ridset en række tegn, som arkæologerne tolker som værende såkaldte bomærker, eller signaturer, som vil kunne identificere ejeren eller ejerne.
Ifølge arkæologerne tyder de indridsede bomærker på, at skrinet kan have tilhørt et håndværkerlaug, som i middelalderen var kendt som gilder. Selve karret tolkes som et saltkar - altså et fint kar, som har stået på det dækkede bord sammen med kander og tallerkner. Salt var en dyr og vigtig handelsvare, og blev brugt som et konserveringsmiddel, men salt kom også på bordet når der skulle spises. På bordet var der saltskåle som var til alles brug, men værtens eget salt var i et finere kar, som også var omgivet af en form for ceremoniel status. Dets placering markerede hæderspladsen og dens udformning og størrelse viste pågældendes status og rigdom.
TBT_saltkar _430x 287

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer