Sidste status, oktober 2014

Sidste status for udgravningerne

Udgravningerne ved Thomas B. Thriges Gade blev afsluttet i midten af september. Det store udgravningsfelt ved I. Vilhelm Werners Plads er dækket til og midlertidige aktiviteter ved at blive etableret. Arkæologerne er i de kommende uger med ved enkelte ledningsomlægninger, men ellers kommer de, som planen ser ud p.t., første på banen igen i løbet af 2016.

Den kommende periode skal bruges til at analysere de mange genstande, dyreknogler, forkullede kornkerner, fotografier, notater, tegninger m.v., som de omfattende undersøgelser har genereret. Der skal udarbejdes en faglig rapport over resultaterne, fundene skal fortsat formidles til læg og lærd, og der skal forskes i de mange spændende enkeltgenstande, fundkomplekser, konstruktioner osv., som er fremkommet. Samlet set skal de næste mentale spadestik i beskrivelsen af Odenses ældste historie tages. Der vil således blive fortalt mange historier om udgravningernes resultater også i de kommende år!

Seneste nyt fra udgravningerne på I. Vilhelm Werners Plads

Som sagt er udgravningerne på I. Vilhelm Werners Plads nu lukket ned, men selv til det sidste dukkede der nye og fascinerende fortællinger op af den odenseanske undergrund.

Kældergulvet

Et af de mere spektakulære fund blev gjort i den del af feltet, hvor Overgade 5 lå indtil gadegennembruddet i 1970'erne. I senmiddelalderen lå her formentlig et hus med halvkælder, som vi kender det fra ruinen i Overgade 1. Dog var det ikke bygget af mursten, men af bindingsværk med lerklinede tavl - dvs. at mellemrummene mellem tømmeret var udfyldt med ler klasket op på fletværk af grene.

Som det ofte skete i middelalderens købstæder, hvor der var åben ild overalt, brændte huset - og det så grundigt at kælderen efterfølgende blev opgivet. Dog ser det ud til, at man gennemsøgte brandtomten godt og grundigt for at bjerge endnu brugbare ting. Derefter blev den nu brændte lerklining fra husets tavl knust og brugt som opfyld i den sløjfede kælder.

Helt grundige har man ikke været, for da arkæologerne begyndte at fjerne resterne af det brændte hus dukkede tre meget fine, næsten hele kander op. Den ene var af tysk herkomst, mens de to andre var hjemlig produktion. Derudover var der en lille tysk salvekrukke, og af de mange skår kan der samles flere små bægre og kander - alle af hjemlig oprindelse. Potteskår finder vi rigtig mange af, men hele kander er meget sjældne, og publikum ved hegnet var i de dage vidne til nogle meget begejstrede arkæologer.

Kander og kar fra brandtomten

Det interessante er desuden, at der er tale om serveringskander og ikke gryder og andet husgeråd. Så man kan forestille sig, at der i den bagerste del af kælderen har været hylder til opbevaring af den service, man brugte i spisestuen ovenover. Grunden til at det blev efterladt i brandtomten er formentlig, at jordvæggen bag kælderen gav efter og skred ind i kælderen kort efter branden og lagde sig oven på det sted, hvor kanderne faldt.

Kanderne er typiske for senmiddelalderen, dvs. fra 1400-tallet til begyndelsen af 1500-tallet. I de skriftlige kilder fortælles der om en brand i Odense omkring 1420; måske er det denne brand, huset var offer for?

Fundet af kanderne og andre effekter i brandtomten åbner muligheden for at besvare en række spørgsmål, idet man på næsten pompeiansk vis får fastfrosset et øjeblik i historien. Hvem boede i huset på tidspunktet for branden? Hvad var deres stand og levebrød? Alt sammen spørgsmål som vi håber at kunne besvare, når vi de kommende måneder ser nærmere på det hjembragte materiale.

 

 

 

 

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer