Arkæologien ved OBM

Enheden Arkæologi ved Odense Bys Museer beskæftiger sig med perioden ældre stenalder til og med middelalderen samt i mindre grad arkæologiske aktiviteter relateret til renæssance og historisk tid.

Oldtiden er den periode i vores historie, som stort set udelukkende belyses ved materielle levn - altså genstande og ikke skriftlige kilder. Der er selvfølgelig runerne, som dukker op i de første par århundreder e.Kr., men anvendelsen af dem begrænser sig til kortfattede indskrifter på smykker, redskaber og våben - typisk i form af navnet på den person, der fremstillede eller ejede den pågældende genstand. I vikingetiden (800-1050) blev runerne benyttet til længere tekststykker på tidens gravsten, men det er først med overgangen til Kristendommen og middelalderen, at skriftlige kilder bliver til rådighed i større stil. Og forrygende hurtigt går det ikke, så meget af vores viden om middelalderen skyldes arkæologiske kilder.

Muldjorden afrømmes med gravemaskine.

Tilbage er altså de materielle levn - oldsagerne - og her er vi ikke stillet så ringe endda, for det arkæologiske kildemateriale på Fyn er ganske enkelt enormt. Med udgangspunkt i allerede gjorte fund igennem de seneste 150 år samt de nye, der hele tiden kommer til i forbindelse med bl.a. arkæologiske udgravninger, forsøger arkæologerne ved Odense Bys Museer gennem udstillinger, bøger og artikler, hjemmesiden samt foredrag og omvisninger at give et billede af, hvordan det var at leve på Fyn i de ældste tider.

På den efterfølgende side kan du finde oplysninger om arkæologienhedens målsætninger og ansvarsområder.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer