Målsætninger og ansvarsområder

Odense Bys Museers mål for enheden Arkæologi er at indsamle, registrere og formidle det arkæologiske kildemateriale fra oldtid og middelalder samt i mindre grad renæssance og historisk tid på Fyn.

Enheden Arkæologi ved Odense Bys Museer beskæftiger sig med perioden ældre stenalder til og med middelalder samt i mindre grad arkæologiske aktiviteter relateret til renæssance og historisk tid. Dette indebærer det antikvariske arbejde Odense, Nordfyns, Middelfart og Assens kommuner. Odense Bys Museer har tilsynet med de fredede fortidsminder på hele Fyn.

Arkæologisk udgravning i sommerhede.

Pr. tradition har Odense Bys Museer indsamlet og registreret hele Fyns forhistorie, hvilket vil fortsætte i det omfang, det er hensigtsmæssigt og praktisk muligt. For så vidt angår undersøgelser udført i forskningsmæssig sammenhæng har enheden Arkæologi ved Odense Bys Museers hele Fyn som arbejdsmark.

Enheden Arkæologi arbejder desuden med Fyns kulturhistorie fra middelalder og fremefter for så vidt angår registrering og indsamling af arkæologiske data. Hertil kommer ansvaret for arkæologiske undersøgelser i middelalderlige bebyggelser m.m. i kystbyerne Bogense, Middelfart og Assens.

Indsamlingen foregår dels i form af lovbundne opgaver i forbindelse med planarbejder, dels som selvvalgt forskning. Ved indsamlingen afstemmes prioritering og strategi med det allerede indsamlede og registrerede kildemateriale såvel lokalt på Fyn som i en bredere sammenhæng. Det er således målet, at enheden Arkæologi ved Odense Bys Museers fra et lokalt fynsk udgangspunkt bidrager til og deltager i den arkæologiske forskning i også nationale og internationale sammenhænge.

Ved indsamlingen og arbejdet med samlingerne sker der løbende en faglig vurdering af materialets bevaringstilstand og behov for konservering. Formidling af det arkæologiske kildemateriale samt de afledte forskningsresultater gennemføres ved hjælp af udstillinger, ord og billeder på såvel populært som videnskabeligt niveau. Ganske som i oldtid og middelalder er Fyn "kun" en del af en større verden. Samarbejde prioriteres derfor højt, både internt og eksternt.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer