Danefæ og andre oldsager

Herunder kan du læse nærmere om, hvordan du forholder dig, hvis du har fundet oldsager og hvordan det afgøres, om der er tale om danefæ.

 

Syv guldskåle fundt ved Midskov på Nordøstfyn. Fundet er danefæ.

Oldsager - altså genstande fra fortiden - som findes i forbindelse med anlægsarbejde, eller opsamles på mere tilfældig vis, vil ofte have en kulturhistorisk betydning. Hvis man mener at have fundet en sådan genstand, kontaktes det lokale museum, så en bestemmelse og registrering af fundet kan foretages. I langt de fleste tilfælde vil man efterfølgende kunne få genstanden med hjem til at pryde kaminhylden, men pga. registreringen indgår genstanden nu som et element i den viden, vi har om forhistorien, og genstanden er således pludselig blevet et forskningsobjekt.

I helt særlige tilfælde vil genstanden kunne erklæres for danefæ. Danefæ er betegnelsen for såkaldt "herreløst gods" og kan være såvel genstande af ædelmetaller som genstande af flint, ben og tak mv. Også i disse tilfælde indleveres genstandene på det lokale museum, hvor fra genstandene videresendes til Nationalmuseet. På Nationalmuseet foretages en vurdering af, om genstanden skal erklæres for danefæ. Danefæ er statens ejendom, men til gengæld modtager man en dusør for fundet.

Du kan læse mere om danefæ på Nationalmuseets hjemmeside 
eller i den folder, Nationalmuseet har udarbejdet: "Hvad er danefæ".

Bestemmelserne om danefæ er fastlagt i Museumslovens kapitel 9.

Museet er gerne behjælpelig med besvarelse af spørgsmål på tlf. 6551 4601.
Du kan også henvende dig skriftligt på museum@odense.dk

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer