Din gevinst!

Herunder kan du se nogle konkrete forslag til, hvad du kan få ud af resultaterne af de arkæologiske udgravninger på din jord.

De fund, arkæologerne har gjort på din jord, fortæller en historie om områdets- og dermed vores fælles fortid, en historie du også kan bruge. Kulturhistorie kan have en positiv værdi for det, området efterfølgende skal bruges til. Hvem vil ikke gerne kunne fortælle, at de har resterne af en bronzealdergravplads i baghaven eller at deres nye virksomhed ligger ovenpå en stormandsgård fra jernalderen?
På denne side kan du se nogle helt konkrete forslag til, hvad du kan bruge resultaterne til og hvad du kan få ud af dem.

Folder om fortiden i Skrillinge Øst lavet i samarbejde med Middelfart Kommune.

Folder:
Museet er gerne behjælpelig med udarbejdelsen af en folder til at vedlægge salgsmateriale til kommende grundejere. I folderen kan der gives en populær fremstilling af resultaterne af de arkæologiske undersøgelser på stedet og evt. en oversigt over, hvilke fund der er gjort på de enkelte grunde. Der kan også udarbejdes en lignende folder til evt. samarbejdspartnere eller større kunder.

Foredrag:
Under udgravningen holder vi gerne en omvisning for dig og evt. samarbejds­partnere, ansatte, kunder eller andre interesserede. Her kan I få et indblik i, hvordan vi arbejder, hvad det er vi finder og hvilken historie det kan fortælle. Når udgravningen er afsluttet, kommer vi også gerne ud på din virksomhed og holder foredrag, f.eks. til personalemødet, workshoppen eller temadagen.

Udstilling:
Måske kunne vi lave en lille udstilling med nogle af de bedste fund fra udgravningen, som i en kortere periode kunne stå i receptionen på din virksomhed, på rådhuset eller biblioteket. Der kan naturligvis ikke blive tale om fund af stor værdi, da der kun vil være begrænset mulighed for sikring, men evt. enkelte fund, fotos, plancher, kort mv.

Vejnavn:
Hvad med at opkalde kommende veje efter nogle af arkæologernes fund, f.eks. "Flintøksevej" eller "Jernaldergyden"?

Rekonstruktion af huse fra den kendte lokalitet Gudme, på Sydfyn.

Rekonstruktion:
Var det noget med en gravhøj udenfor indgangen til din nye virksomhed eller en rekonstruktion af grundplanet af et jernalderhus på det grønne fællesareal i nyudstykningen? Hvis arkæologerne f.eks. har udgravet en gravhøj forud for opførelsen af din virksomhed, kunne vi måske i fællesskab rekonstrukturere en gravhøj i området omkring virksomheden, som efterfølgende kunne fungere som et vartegn.
Hvis der forud for byggemodningen er udgravet bebyggelse fra forhistorien, kunne det måske være interessant at få rekonstrueret en grundplan af et af husene.   

Rekonstruktion af en gravhøj ved Tarup; under opførelse og med bevoksning.

Mulighederne er mange og på idéplanet er museet gerne behjælpelig. 
Ovenstående er kun eksempler på de muligheder, der er. Er du interesseret i at høre flere muligheder eller har du måske selv et vildt forslag, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 6551 4601.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer