Er du råstofudvinder?

De følgende oplysninger er rettet mod dig som er råstofindvinder. Herunder kan du blandt andet læse om hvordan du skal forholde dig, hvis du støder på fortidsminder under råstofindvinding og hvordan du kan undgå at arbejdet forsinkes af arkæologiske undersøgelser. Desuden kan du se, hvem der betaler for arkæologens arbejde.

Hvis man støder på fortidsminder ved råstofindvinding, skal det arbejde, der berører fortidsmindet, standses, og museet kontaktes omgående. For at undgå dette anbefaler museet, at man tager imod et eventuelt tilbud om en forundersøgelse, da dette vil kunne mindske risikoen for standsning af arbejdet og dermed uforudsete udgifter, når råstofindvindingen er sat i gang.
En forundersøgelse kan ses som en forsikring mod uforudsete udgifter til arkæologiske undersøgelser. Hvis området efter en forundersøgelse er erklæret frit for fortidsminder, og der alligevel dukker noget op, bliver den efterfølgende udgravning betalt af Kulturarvsstyrelsen.

Hvem betaler?
Forundersøgelsen:
Retningsgivende men afhængig af skøn fra sag til sag er grænsen for egenbetaling af en forundersøgelse sat omkring 5000 m2.

  • Hvis det berørte areal er under 5000 m2, er det almindeligvis (men ikke altid) museet, der betaler forundersøgelsen.
  • Hvis arealet er større, er det almindeligvis bygherren selv, der skal betale.

Hvis der dukker fortidsminder op ved en forundersøgelse kan du vælge at ændre eller flytte projektet væk fra fortidsminderne, så de ikke berøres og en arkæologisk undersøgelse undgås. Du kan også vælge at lade fortidsminderne undersøge.

Undersøgelsen:

  • Det er bygherren, der skal betale for den egentlige undersøgelse. Museet kan efter forundersøgelserne oplyse dig om, hvor meget en undersøgelse vil koste.
  • Kulturarvsstyrelsen betaler kun for undersøgelsen, hvis arealet af museet er erklæret "fortidsmindefrit" og der alligevel dukker fortidsminder op.

Læs mere om forundersøgelser under "Skal du bygge".

Museet er gerne behjælpelig med besvarelse af yderligere spørgsmål på 6551 4601, man kan også henvende sig skriftligt på museum@odense.dk
Er der tvivlsspørgsmål afgøres disse af Kulturarvsstyrelsen tlf. 72 26 51 00.

Denne tekst er blevet til på baggrund af den gældende museumslov nr. 473 af 7. juni 2001, kap. 8. Hele loven Hele loven kan læses under afsnittet "Museumsloven". Vi henviser endvidere til Kulturministeriets egen pjece "Sikring af fortidsminder".

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer