Detektorsøgning - en kort introduktion

Har du købt en metaldetektor og er utålmodig med at komme i gang med at svinge den på markerne?
Brug lige et par minutter til at læse denne introduktion først - så undgår du mange problemer bagefter.

Med detektorføreren i marken
Tag med amatørarkæolog og detektorfører Peter Gydesen ud i marken og få nogle gode, praktiske fif til, hvordan du skal foretage afsøgning og registrering i forbindelse med detektorafsøgning. 

Dokumentation

Dokumentation er alfa og omega ved detektorafsøgning, og derfor er det vigtigt, at du ikke kun medbringer en detektor, en graveske og fundposer ved afsøgningen, men også en håndholdt GPS til indmåling af fundene. Uden oplysninger om det præcise fundsted, mister genstandene meget af deres værdi som arkæologisk kildemateriale. Så: kort fortalt, koordinater på alt - og husk ekstra batterier!

Læs mere om, hvordan du indstiller din GPS

Alle hjemtagne fund anbringes i separate poser, og i hver fundpose lægges en fundseddel med koordinater på fundstedet mv. Fundsedlen udfyldes altid med blyant (som er mere holdbart end tusch og kuglepen), og der skal IKKE skrives på fundposen.

Hent en skabelon, så du kan lave dine egne fundsedler (pdf)

 

Hvad skal registreres - og hvad skal ikke?

Et grundprincip er, at alle metalfund er væsentlige kulturhistoriske genstande - og dermed potentielt danefæ - indtil det modsatte er bevist. Derfor er det afgørende, at alt, hvad der fjernes fra marken, skal dokumenteres ved indmåling.

Arkæologen fortæller om registrering af detektorfund
For arkæologerne er det ikke blot detektorfundene selv, men også oplysninger om fundstedet, der er af stor betydning. Lær mere om, hvad museumsfolkene bruger detektorførernes registreringer til.


Der er dog nogle undtagelser, for disse ting kan hjemtages uden dokumentation: Patronhylstre, sølvpapir, genstande med plast og gummi, aluminium, genstande med maling eller moderne påskrift eller med gevind.

Link til Nationalmuseets liste over muligt Danefæ


Alle andre metalgenstande
, der fjernes fra marken, skal måles ind med GPS; det gælder ikke kun fibler, beslag og mønter, MEN også smelteklumper, barrer, ubestemmelige stykker metal mv. Alternativt skal de efterlades på fundstedet - også selv om det betyder, at man kan risikere at skulle grave den samme genstand op to gange!

Flintgenstande hjemtages efter indmåling, hvis der er tale om f.eks. økser eller fragmenter heraf, fladehuggede redskaber, karakteristiske skrabere mv. Afslag og ukarakteristiske blokke mv. efterlades på fundstedet og måles ikke ind. Museet vil gerne registrere genstandene, men hvis finder vil beholde dem, kan de returneres efter fotografering på museet.

Lerkarskår. Karakteristiske skår (hanke, rande, stykker med ornamentik) hjemtages efter indmåling. Øvrige skår efterlades på fundstedet uden dokumentation - det gælder også glaseret keramik.

Mønter: Alle mønter fra oldtid og middelalder måles ind og indleveres til museet til danefævurdering. Mønter fra tiden efter 1536 indmåles, hvis de opfylder de kriterier, der er beskrevet i Nationalmuseets danefævejledning. Hvis man er det mindste i tvivl, eller hvis man finder flere mønter inden for et begrænset område, måles de altid ind, også selv om de ikke er ældre end f.eks. 1875 (de kan være rester af en "skat")! Hvis museet efter afrensning vurderer, at der ikke er tale om danefæ-mønter, returneres de til finder.

Link til Nationalmuseets danefævejledning

 

Afrapportering til museet

Det er vigtigt, at museet modtager data om fundene, og meget gerne en kort rapport om iagttagelser, som er gjort under afsøgningen. Det er hensigtsmæssigt at afrapportere afsøgningen på hver enkelt mark for sig, og det gøres lettest i skemaer, som kan downloades fra museets hjemmeside. Brug skemaerne som en "checkliste", så får du stillet de rigtige spørgsmål og givet de mest uddybende svar. Rapporter, og gerne fotos fra afsøgningen, sendes til museet som vedhæftede filer.

Det er ikke nødvendigt at indlevere fund og rapporter, hver gang man har i felten; omvendt er det heller ingen god ide at samle store bunker til huse, før man indberetter til museet. En god regel kan være, at man indsender 1-2 gange om året, alt afhængigt af, hvor meget man har været ude. Husk at aftale med museet, når du kommer ind med fund, så du ikke kører forgæves.

Find rapportskemaer

 

Særligt om detektortræf

Nogle foretrækker at gå med detektor alene, andre vil gerne gå i smågrupper, og nogle arrangerer ligefrem "detektortræf". Ved et detektortræf mødes typisk mange niveauer af erfaring og tålmodighed på ét sted, og det er derfor vigtigt at have ekstra stor opmærksomhed på kvaliteten af fundregistreringen. Husk, at museet er interesseret i kvalitet og ikke kvantitet! Generelt anbefaler vi, at man ikke går mere end 10 sammen. Hvis flere søger sammen, bør mindst en person udelukkende have til opgave at sikre, at afsøgningen og registreringen foregår forsvarligt. Inden man arrangerer et træf er det vigtigt at tænke på følgende:

1. Det er en god idé at orientere museet om træf, inden tid og sted fastsættes. Museet kan have gode forslag til, hvor det er hensigtsmæssigt, at et træf afvikles, ligesom der kan være ønsker om at bestemte områder ikke bliver mål for et detektortræf.

2. At træfdeltagerne har læst denne vejledning grundigt inden tilmeldingen og erklærer sig indforstået hermed.

3. Det maksimale antal deltagere i træffet er max. 25 personer, hvoraf tre ikke deltager ved selve afsøgningen, men udelukkende med bistand ved registrering, tildeling af afsøgningsområder mv.

4. Den, der arrangerer træffet, sørger for at samle alle fund og al dokumentation, således at der kan foretages en samlet indlevering til museet hurtigt efter træffets afslutning (f.eks. efter højst tre uger). Træfarrangøren får efterfølgende meddelelse fra museet om sagsbehandlingen, og denne sørger for, at oplysningerne bliver sendt til de enkelte træfdeltagere.

5. Det er en forudsætning for deltagelse i træffet, at deltagerne har underskrevetNationalmuseets kvitteringsskema

6. Før afsøgningen påbegyndes, indstilles alle deltageres GPS'er efter den projektion, som er angivet i ovenstående link. Før hver påbegyndt afsøgning foretager hver afsøger en kontrolaflæsning over et punkt med en kendt koordinat for at sikre, at apparatet er korrekt indstillet.

 

Hvis du er i tvivl om noget, er du naturligvis altid velkommen til at sende en mail til museet. Tilbage er bare at sige, at en spændende hobby venter derude. God jagt!

Mogens Bo Henriksen

 


Læs også artklerne om, hvordan du behandler dine fund...

Arkæologens vejledning til, hvordan man registrerer og indleverer sine fund

Konservatorens gode råd om, hvordan man behandler opbevarer sine fund

Nationalmuseets vejledning vedrørende Danefæ

 

... og systematiserer dine søgninger

Positionsformat og Datum til detektor, OBM's vejledning i, hvordan du indstiller gps'en på din detektor

Systematiser din søgning ved hjælp af søgespor og gps. En skridt-for-skridt-veledning af Glenn Abramsson, Harja-Arkæologisk forening (pdf, 2,66 Mb)

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer