Konservatorens gode råd

Arkæologiske fund af metal kan være uhyre skrøbelige. Derfor er det meget vigtig, at man behandler og opbevarer sine fund på den bedst mulige måde

 

Dorte Gramtorp, konservator ved Odens Bys Museer, Bevaringsfunktionen

 

Konservatorhænder
Vask og rens af arkæologiske fund er ikke for amatører. Det er et job for professionelle konservatorer

Genstanden skal hurtigst muligt pakkes ind i en plastpose og evt. en hård æske så skader undgås under den efterfølgende transport til museet og konserveringsværkstedet.

Der placeres en nummerseddel med fundoplysninger ved genstanden, således at den efterfølgende kan identificeres. Detektivarbejdet med at fremdrage genstandens overflade må man til gengæld overlade til fagfolkene, til konservatorerne.

På konserveringsværkstedet fremrenses genstandens overflade med største forsigtighed under mikroskop og ved brug af bløde redskaber.

Selvom en genstand ser nok så stabil og hård ud, vil århundreders eller årtusinders ophold i jorden have blødgjort overfladen, så stor forsigtighed er en forudsætning for, at vigtige oplysninger kan renses frem.

 

Konservatorens fem gode råd er derfor:

1) Lad jorden blive siddende på genstanden; jorden stabiliserer og støtter, indtil genstanden kommer under faglig behandling.

2) Undgå afskrabning eller afrensning af detektorfund. Rengøring kan beskadige genstanden, f.eks. fjerne tynde og løstsiddende pålægninger af tin, guld eller sølv - eller der kan tilføjes ridser, som vanskeliggør tolkning af ornamentik eller forhistoriske værktøjsspor på genstandens overflade.

3) Vask ikke genstanden, og aftør ikke genstande med en klud; dels kan løstsiddende pålægninger eller f.eks. tekstilrester fjernes, og dels kan genstanden tilføjes moderne tekstilfibre, som kan snyde konservatorens analysearbejde.

4) Hvis man er i tvivl om en genstand er gammel eller ej, bør tvivlen komme genstanden til gode. Aflever hellere ti ting for meget, end én ting for lidt! Museets arkæologer og konservatorer skal nok vurdere, hvad der er gammelt og hvad der er nyt.

5) Aflever genstanden forsvarligt, indtil den kan overdrages til museet. Det er en god idé at opbevare jern tørt (f.eks. i en æske), andre materialer må godt lægges i en lukket plastikpose. Husk nummerseddel!

De fleste ved, at man får udbetalt Danefæ-godtgørelse, når man har gjort et godt fund. En nok så væsentlig passage i danefæ-loven (Lov om Museer §27) fortæller, at Rigsantikvaren udbetaler en godtgørelse, hvis størrelse dels er betinget af genstandens materialeværdi og sjældenhed, men - og det er nok så væsentligt - af "den omhu, hvormed finderen har sikret fundet".

 

Konservatoren fortæller om håndtering af detektorfund

Hvordan opbevarer og håndterer man skrøbelig metalgenstande, som lige er gravet op af pløjelaget? Følg konservatoren på laboratoriet og blive klogere på dette arbejde.

 

Hent skemaer og skabeloner

Fundskema, xls, 31 Kb

Fundrapport for amatørarkæologer, doc, 108 Kb
Fundrapport for amatørarkæologer, pdf, 183 Kb

Fundsedler, skabelon til udprintning, doc, 41 Kb
Fundsedler, skabelon til udprintning, pdf, 17 Kb

Læs også

Arkæologens vejledning til, hvordan man registrerer og indleverer sine fund

Nationalmuseets vejledning vedrørende Danefæ

Positionsformat og Datum til detektor, OBM's vejledning i, hvordan du indstiller gps'en på din detektor

Systematiser din søgning ved hjælp af søgespor og gps. En skridt-for-skridt-veledning af Glenn Abramsson, Harja-Arkæologisk forening (pdf, 2,66 Mb)

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer