Eksempler på analyse

Ved analyse af en given genstand er det muligt at finde frem til materialesammensætningen. Dermed kan man, hvis man er i tvivl, få et svar på hvad det er for en genstand vi har at gøre med. I første omgang er det ofte muligt at materialebestemme på grundlag af konservatorens erfaring og materialekendskab.

Analysemetoderne deler sig i to grupper: Organisk og uorganisk analyse. Der findes utallige metoder til analyse, og mange metoder kræver kompliceret udstyr. På Bevaringsfunktionen har vi forskellige mikroskoper, specialudstyr og et kemisk laboratorium, som kan anvendes i arbejdet.


Træ, der er våddrukkent har som regel en brungrå farve, og kan være svært umiddelbart at bestemme, men ved at skære et tyndt snit af træet, og undersøge det under gennemlysningsmikroskop, kan man ved en hjælp af et referenceværk bestemme træsorten.

egtvær2.jpg
Tværsnit af eg mikrobillede


Tekstil kan identificeres ud fra en enkelt fiber der udtages fra genstanden og iagttages under mikroskop. For de animalske og vegetabilske fibres vedkommende gælder det, ligesom for træ, at hvert materiale er kendetegnet af forskellige "mikrodetaljer".

De syntetiske tekstilmaterialer er lavet af polymerer, eller populært sagt tynde plastictråde, og kan også let genkendes som sådanne. En nærmere identifikation af plasttypen kræver dog yderligere kemiske og fysiske test.

Metal kan bestemmes ud fra en vådkemisk analyse - en såkaldt spottest. Men ønsker man en meget nøjagtig analyse, kræves der udstyr, f.eks. Scanning Elektron Mikroskop (SEM), som vi kan købe os til ved større institutioner.

Derudover kan vi analysere metal med et såkaldt polérslib. En lille skive saves ud af en genstand med en fin sav, hvorefter emnet indstøbes i epoxy og slibes/poleres på en flade til højglans. Herefter kan polérslibet analyseres under mikroskop.

 metalslib.jpg
Poleret og ætset slib af vikingetids kniv, i midten den hærdede stålkerne
 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer