Møbel og trækonservering

Værkstedets arbejde har i mange år drejet sig om konservering af møbler og trægenstande fra de sidste 4-500 år. De seneste år er den præventive konservering efterhånden blevet en større del af det daglige arbejde, det vil sige forbedring af klimaforhold og opbevaringsforhold i magasiner og udstillinger. Specielt i Den Fynske Landsby er der store opgaver med at skabe bedre forhold for de udstillede genstande og vedligeholdelse af interiører.

For at sikre genstandene mod nedbrydning, prioriteres mellem præventiv konservering af den generelle samling og konservering af enkelte genstande.

Præventiv konservering består i at beskytte genstande mod forskellige nedbrydningsfaktorer, f.eks.;

Poul møbelværksted

- Svingende temperatur, lysets stråling og for høj eller lav luftfugtighed.
- Storsvampe, mikroskopiske svampe og bakterier.
- Træhvepse, træbukke og borebiller, der æder og fordøjer træ.
- Dyr og mennesker, der tilføjer træet mekanisk overlast.

 
Konserveringsbehovet for genstandene vurderes regelmæssigt i udstillingerne. I årets løb er der derfor flere genstande på værkstedet til konservering. F.eks. kan trægenstande, som har været udsat for store fugt- og temperaturpåvirkninger få skader i limsamlingerne. Er der mistanke om angreb af borebiller, behandles træet med frysedesinfektion, der dræber larverne, eller der affugtes lokalt til 55-60% relativ luftfugtighed, hvilket nedsætter fugtindholdet i træet, så borebillelarverne ikke kan overleve.
Alle nyerhvervede møbelgenstande, og genstande til udstilling bliver efterset, renset og eventuelt konserveret inden udstilling eller magasinering.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer