Anne Marie og Carl Nielsen møbler

Umiddelbart efter, at Anne Marie Carl-Nielsen, som den sidste af ægteparret Carl Nielsen, døde i 1945, ønskede man at bevare deres hjem i billedhuggerboligen på Frederiksholms Kanal 28 i København. Tanken om at skabe et museum for det markante kunstnerpar blev imidlertid realiseret i Odense i 1988 i forbindelse med fejringen af byens 1000 års jubilæum. Carl Nielsen Museet etableredes som et nyt afsnit af Odense Bys Museer (OBM) og blev meget passende placeret i en fløj på det nye Odense Koncerthus. Baggrunden herfor var komponistens fynske rødder og OBMs allerede eksisterende engagement i Carl Nielsens Barndomshjem, der i 1956 indrettedes som museum.


OBM overtog blandt andet mange møbler fra ægteparret Carl Nielsens hjem. Så mange, at kun en del af dem fik plads i de to tilnærmelsesvis rekonstruerede stuer på Carl Nielsen Museet. Enkelte møbler ting fik dog plads i Carl Nielsens Barndomshjem, og resten har siden været opbevaret i museets magasin.
 

Ved museets overtagelse havde en del af møblerne været opbevaret på en ikke særlig hensigtsmæssig måde, hvorved de havde taget mere eller mindre skade. De udstillede genstande på Carl Nielsen Museet er der for længst taget hånd om. De øvrige møbler er i 2008 blevet konserveret. Gennemgående er møbler blevet overfladerenset og stabiliseret m.m. Der er tale om markante møbler, som museet betragter som værende af stor betydning, blandt andet fordi de dokumenterer aspekter af ægteparrets samliv og derved kan være med til at fortælle herom, for eksempel:
Enkelte genstande har krævet et større konserveringsbehov bl.a. parrets dobbeltseng, som Anne Marie Carl-Nielsen har gennemdekoreret med poetisk-humoristiske malerier. På hovedgærdet optræder blandt andet en op- eller nedgående sol. På hovedgærdets stolper er anbragt et par klapper til at stille vandglas eller andet på. Mens klappen på Carl Nielsens side af sengen er prydet med en tyr, optræder et får på Anne Marie Carl Nielsens side! På fodenden ses tilsvarende adstadigt græssende køer på Anne Marie Carl-Nielsens sengedel, og springende heste samt krybende snegle på Carl Nielsens del. Sidstnævnte skulle ifølge datteren Anne Marie Telmányi s beskrivelse - i "Mit barndomshjem" - symbolisere henholdsvis "de flygtende og de langsomme timer".
Et par tilhørende servanter er hver prydet af en malet fremstilling af "livets træ" flankeret af et par gæs og ikke af hjorte, som vanligt ses i denne forbindelse. Disse enkle, malede udsmykninger skulle gøre det ud for prydelser a la intarsia, som parret tidligt i deres ægteskab endnu ikke havde råd til.

    Servante.jpg

 

                  Ur.jpg             

Et standur hvor kassen er stabiliseret og urværket, signeret "Peder Hansen", er restaureret og renset for gammelt fernis.

En rigt udskåret kistesofa med et nyere betræk, påsat til åbningen af Carl Nielsen Museet i 1988 er ombetrukket med betræk som der fandtes rester af under polstringen.

CarlKlaver.jpg Nielsens taffelklaver, der har stået i hans sommerhus, Finis Terræ i Skagen. Klaveret havde flere mangler, bl.a. i dæmpermekanikken, derfor blev kun det ydre konserveret. Således står klaveret i dag som et møbel i museet.            

Et rundt spisebord i mahogni, en lille rejsesekretær og sofa har ligeledes gennemgået en større konservering/restaurering

De øvrige udtagne møbler er stabiliseret i samlinger og ved sokler. Manglende og løstsiddende finér, knapper og lister er fastlimet og efterbehandlet. Låse og hængsler er justeret og repareret.
Overfladerne har generelt været meget snavsede og er blevet renset efter overfladens beskaffenhed.

Som det fremgår af ovenstående, er der knyttet mange detaljerede oplysninger og fortællinger til disse møbler fra det markante kunstnerpars hjem. Det er facetter, som gerne vil kunne trækkes frem - sammen med møblerne - i et nyt stort Carl Nielsen-museum.

 Sekretær.jpg

 Carl Nielsens rejsesekretær efter konservering

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer