Formål

Odense Bys Museer og herunder enheden H.C. Andersen/Carl Nielsen har ansvar for indsamling og registrering af genstande, samt forskning og formidling af viden vedrørende komponisten Carl Nielsen og dennes hustru billedhugger Anne Marie Carl-Nielsen. 
Overordnet er det enhedens målsætning at dokumentere og udbrede kendskabet til de to kunstneres liv og virke. Dette sker via en todelt virksomhed: Gennem studier og grundforskning og gennem bred formidling samt udstillingsvirksomhed.

Arbejdsområde

Enheden dækker museerne Carl Nielsen Museet, der ligger i en tilbygning til Odense Koncerthus, og Carl Nielsens Barndomshjem, Nr. Lyndelse.

Carl Nielsen-samlingerne består af genstande, bl.a. dokumenter (partiturer, breve, notater, hædersbevisninger mm.) og løsøre (ægteparrets bohave i form af møblement, skilderier, modtagne gaver etc.), der dokumenterer kunstnerægteparrets virke såvel i det professionelle som i det private.

Derudover omfatter samlingerne talrige værker og skitser af Anne Marie Carl-Nielsen samt kunstværker af en lang række andre, overvejende danske kunstnere, der har været tilknyttet ægteparret. Museet lægger vægt på at sikre og bevare partiturer, manuskripter, skitser mm. fra deres respektive kunstneriske produktion, og endvidere på at erhverve breve til og fra ægteparret Carl Nielsen samt genstande fra kunstnerhjemmet.
Barndomshjemmet har som tema Carl Nielsens familiære, sociale og musikalske baggrund på egnen omkring Nr. Lyndelse og Nr. Søby på Midt-Fyn.

Carl Nielsen Museets formidling henvender sig såvel til et dansk som til et internationalt publikum og omfatter foruden de faste udstillinger en række tiltag på grundlag af den betydning Carl Nielsen har haft - og har - for dansk musik- og kulturhistorie. Dette sker bl.a. gennem foredrag, koncerter og lignende arrangementer. Et særligt indsatsområde er formidling af kunst-, musik- og kulturhistorie for børn og unge. Desuden råder museet over vandreudstillingen "Carl Nielsen - Musik er liv". Komponistens værker formidles også gennem bog- og pladeudgivelser, hvorfor museumsbutikken indgår som en integreret del af formidlingen.

I den udstrækning, det lader sig gøre, står funktionen gerne til rådighed og besvarer spørgsmål. Henvendelse kan rettes til:

museumsinspektør Ida-Marie Vorre
iv@odense.dk
Tlf. 6551 4656

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer