Udvalgte værker

 

"Sinfonia Espansiva"

Symfonier
Symfoni nr. 1, g-mol. Opus 7. 1891-92.
Symfoni nr. 2, "De fire Temperamenter". Opus 16. 1901-02.
Symfoni nr. 3, "Sinfonia Espansiva". Opus 27. 1910-11.
Symfoni nr. 4, "Det Uudslukkelige". Opus 29. 1914-16.
Symfoni nr. 5. Opus 50. 1921-22.
Symfoni nr. 6, "Sinfonia Semplice". 1924-25.

Orkesterstykker
Suite for strygere, opus 1. 1888, rev. 1889.
Symfonisk Rhapsodie for Orkester. 1888.
Helios. Ouverture. Opus 17. 1903.
Saga-Drøm. Opus 39. 1907-08.
Ved en ung kunstners båre. Arr. for strygeorkester. 1910.
Paraphrase over "Nærmere Gud til dig", for blæseorkester. 1912.
Pan og Syrinx. Naturscene for orkester. Opus 49. 1917-18.
Rhapsodisk Ouverture. En Fantasirejse til Færøerne. 1927.
Bøhmisk-Dansk Folketone. 1928.

Koncerter
Violinkoncert. Opus 33. 1911.
Fløjtekoncert. 1926.
Klarinetkoncert. 1928.

Strygekvartetter
Strygekvartet, g-mol. Opus 13. 1887-88, rev. 1897.
Strygekvartet, f-mol. Opus 5. 1890.
Strygekvartet, Es-dur. Opus 14. 1897-98, ny version 1899-1900.
Strygekvartet, F-dur. Opus 44. 1906, rev. senest 1919.

Anden kammermusik
Fantasistykke, g-mol, for klarinet og klaver. Ca. 1881.
Kvintet for strygere, G-dur. 1888.
Sonate A-dur for Violin og Piano. Opus 9. 1895.
Sonate nr. 2 for Violin og Klaver. Opus 35. 1912.
Fantasistykker for Obo og Piano. Opus 2. 1889.
Ved en ung kunstners båre. Andante Lamentoso for strygekvintet. 1910.
Canto Serioso for horn og klaver. 1913.
Serenato in vano, for klarinet, horn, cello og kontrabas. 1914.
Blæserkvintet, opus 43. 1922.

 

Musikstuen i Carl Nielsen Museet

 

 

Klaver
Fem Klaverstykker. Opus 3. 1890.
Symfonisk Suite for Klaver. Opus 8. 1894.
Humoreske-Bagateller. Opus 11. 1894-97.
Festpræludium. 1900.
Drømmen om "Glade Jul". 1905.
Chaconne for Klaver. Opus 32. 1916-17.
Tema med Variationer for Klaver. Opus 40. 1917.
Suite (Den Luciferiske) . Opus 45. 1919-20.
Tre Klaverstykker. Opus 59. 1927-28.
Klavermusik for Smaa og Store. Opus 53. 1929-30.

 

 

Carl Nielsens violin

Violin - solo
Præludium og Tema med Variationer. Opus 48. 1923.
Preludio e Presto. Opus 52. 1927-28.

Orgel
29 smaa Præludier for Orgel. Opus 51. 1929.
Commotio for Orgel. Opus 58. 1930-31.

Opera
"Saul og David". Tekst af Einar Christiansen. 1898-1901.
"Maskarade". Tekst af Vilhelm Andersen. 1904-06.

Musik til skuespil
"Hr. Oluf han rider". 1906.
"Tove". 1906-08.
"Hagbarth og Signe". 1910.
"Sankt Hansaftenspil". 1913.
"Aladdin". Opus 34. 1918-19.
"Moderen". Opus 41. 1920.
"Amor og Digteren". 1930.

 

 

"Hymnus Amoris"

 

Soli, kor og orkester
Hymnus Amoris. Opus 12. 1896-97.
Søvnen. Opus 18. 1903-04.
Kantate ved Universitetets Aarsfest. Opus 24. 1908.
Fynsk Foraar. Opus 42. 1921.   
Kor a cappella
Tre Motetter. Opus 55. 1929.

Sange
Carl Nielsen skrev i alt mere end 350 sange. De følgende sange er et repræsentativt udvalg:

Musik til fem Digte af J.P. Jacobsen. Opus 4. 1891.
1. "Solnedgang", 2. "I Seraillets Have", 3. "Til Asali",
4. "Irmelin Rose", 5. "Har Dagen sanket".

Viser og Vers af J.P. Jacobsen. Opus 6. 1891.
1. "Genrebillede", 2. "Seraferne", 3. "Silkesko over gylden Læst!"
4. "Det bødes der for", 5. "Vise af Mogens".

Musik til fem digte af J.P. Jacobsen
Viser og vers af J.P. Jacobsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Sange af Ludvig Holstein. Opus 10. 1894.
1. "Æbleblomst", 2. "Erindringens Sø", 3. "Sommersang",
4. "Sang bag Ploven", 5. "I Aften", 6. "Hilsen".

Du danske Mand. (Holger Drachmann) 1906

Strofiske Sange I-II. Opus 21. 1901-07.
I - 1. "Skal Blomsterne da visne", 2. "Høgen", 3. "Jens Vejmand".
II - 1. "Sænk kun dit Hoved, du Blomst", 2. "Den første Lærke", 3. "Husvild", 4. "Godnat".

Paaske-Liljen. "Paaskeblomst! En Draabe stærk". (N.F.S. Grundtvig) 1910.

En Snes danske Viser I. Udgivet s.m. Thomas Laub 1915.
12 sange af Carl Nielsen, bl.a.: "Underlige Aftenlufte",
"Jeg bærer med Smil min Byrde" og "Nu er dagen fuld af Sang".

En Snes danske Viser II. Udgivet s.m. Thomas Laub 1917.
11 sange af Carl Nielsen, bl.a.: "Tidt er jeg glad",
"Se dig ud en Sommerdag" og "Der dukker af Disen".

Salmer og aandelige Sange. 1913-15.
49 salmemelodier, bl.a. "Forunderligt at sige" og "Min Jesus, lad mit Hjerte faa".

Studie efter Naturen. (H.C. Andersen) 1916.

Tyve folkelige Melodier. 1921.
Bl.a.: "Derfor kan vort Øje glædes", "De snækker mødtes" og "Nu lyser Løv i Lunde".

Folkehøjskolens melodibog

Folkehøjskolens Melodibog.
Udgivet s.m. Th. Aagaard, Thomas Laub og Oluf Ring 1922. 
35 sange, alle tidligere trykt.

Balladen om Bjørnen. Opus 43. (Aage Berntsen) 1923.

Sangbogen Danmark. Udgivet s.m. Hakon Andersen 1924.
44 - heraf 19 nye - sange af Carl Nielsen, bl.a.
"Jeg lægger mig saa trygt til Ro" og "Jeg ved en Lærkerede".

Vocalise-Etude. 1927.

 

 

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer