H.C. Andersens Fond

Bliv medlem af H.C. Andersens Fond og vær med til at sikre, at H.C. Andersens eget indstiftede legat fortsat kan uddeles hvert år til en flittig skoledreng og -pige.

Bliv medlem af H.C. Andersens Fond og vær med til at sikre, at H.C. Andersens eget indstiftede legat fortsat kan uddeles hvert år til en flittig skoledreng og -pige. Som præsidiemedlem af H.C. Andersens Fond deltager man også i beslutningen om støtte til museets arbejde med H.C. Andersen samt til andre kulturelle formål relateret til digterens liv og virke. Som medlem af H.C. Andersens Fond opnår man gratis adgang til H.C. Andersens Hus og H.C. Andersens Barndomshjem, lige som man ved årsmøderne modtager årsskriftet Anderseniana.

 

Legatet "H.C. Andersens Hjælp" og "H.C. Andersens Fonds Legat"

I sit testamente af 18. februar 1860 skrev H.C. Andersen:

"Jeg har i Odense gaaet i Fattigskolen paa Fattiggaarden, existerer endnu samme

H.C. Andersens testamente af 18. februar 1860. Her ses - under romertal I - digterens indstiftelse af H.C. Andersens Hjælp.

 Skole, da til denne, eller er den hævet, da til en lignende Fattigskole i Odense giver jeg 1000 Rdlr (Tusinde Rigsdaler), disse skulle staa fast, men Renterne af samme (jeg antager at det bliver omtrent 40 Rdlr aarlig) gives til den flittigste Dreng der, i Skoletiden, til Hjælp og Opmuntring, samme Legat kaldes 'H. C. Andersens Hjælp'."

Siden 1877 er H.C. Andersens Hjælp blevet uddelt til en flittig skoledreng i Odense. Uddelingen har altid fundet sted på digterens fødselsdag den 2. april, og legatets størrelse udgjorde renterne af de 2000 kr. (1000 Rigsdaler), som fra H.C. Andersens dødsbo tilflød Odense By.

Igennem årene blev det tydeligt, at renteafkastet - og dermed legatets størrelse - ikke var af rimelig størrelsesorden. Renteafkastet, der ikke var større end 100 kr., blev fra 1985 suppleret med et betragteligt beløb (5.900 kr.), doneret af den nystiftede Foreningen H.C. Andersens Museets Venner. I 2007 blev denne forening nedlagt, og i stedet for stiftedes den 2. april H.C. Andersens Fond, der siden har administreret H.C. Andersens legat.

Ved fødselsdagsarrangementet i H.C. Andersens Hus den 2. april 2009 overrækker Fondens formand, kammerherre Søren Haslund-Christensen H.C. Andersens Fonds Legat til en glad Enas Salim Shahin fra Abildgårdskolens 9B.

Det er en stor ære for H.C. Andersens Fond nu fuldt ud at kunne sikre, at digterens legat i overensstemmelse med hans testamentariske bestemmelser bliver uddelt til en flittig skolesøgende dreng ved en af Odenses kommunale skoler hvert år den 2. april. Samtidig har H.C. Andersens Fond i overensstemmelse med den historiske udvikling stiftet et årligt legat, H.C. Andersens Fonds Legat, der skal tilflyde en flittig skolesøgende pige i Odense efter samme principper som fastlagt i legatet H.C. Andersens Hjælp og den for legatet vedtagne fundats fra 1980.

Det er H.C. Andersens Fonds fremmeste formål at sikre uddelingen af de i digterens navn hædrende legater og på denne måde holde liv i digterens ønske om efter sin død at måtte virke ved velgørenhed, på samme vis som han selv fra sine ungdoms år forstod, hvor stor betydning en økonomisk håndsrækning havde for et flittigt menneske. 

Støt derfor H.C. Andersens Fonds virke og vær med til at sikre, at H.C. Andersens legat fortsat kan uddeles.

Fondens medlemmer indbydes til et årligt møde, hvor fondens virke, der udover at sikre uddelingen af legaterne også har til formål at støtte museets arbejde relateret til H.C. Andersens liv og virke samt at støtte andre kulturelle formål relateret til H.C. Andersens liv og virke, drøftes.

Protektor for Fonden er Hans Kongelige Højhed Prins Henrik.

For at blive medlem rettes henvendelse til overinspektør Ejnar Stig Askgaard:

Odense Bys Museer
Overgade 48
DK-5000 Odense C
E-mail: esas@odense.dk
Tlf.: 6551 4658

Årsbidrag:

Enkeltmedlem    250, - kr.
Dobbeltmedlem  500, - kr.
Firmamedlem    1000, - kr.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer