Borgeren og kulturarven

Odense Bys Museer er en faglig, kommunal institution under Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning.
Vi ser det som vor opgave at deltage, være synlige og presse på således at man lokalt og regionalt tager vare på den lokale og regionale del af den globale kulturarv.
Vi skal medvirke til, at den kulturelle diversitet erindres, så fortidens erfaringer kan danne basis for fremtidens samfund. Vi deltager gerne og ser det som en vigtig opgave at tage del i den offentlige debat om dette.


Historie ved Odense Bys Museer har en del forvaltningsopgaver og opgaver af forvaltningslignende karakter. Via disse opgaver virker museet for bevaring af kulturarven og er med til at præge udviklingen i vore fysiske omgivelser.

Fortidsminder
Historie fører tilsyn med de fortidsminder i Den Fynske Region, som er fredede efter Museumslovens Kapitel 8a. Det sker på vegne af staten, som overtog tilsynet efter amterne i 2007. Tilsynsopgaven består i at besøge alle de ca. 1000 fredede fortidsminder over en femårsperiode, dvs. ca. 200 om året. Museet holder øje med om der er sket naturlige eller (ulovlige) menneskeskabte tilstandsændringer, som kan true fortidsmindet. Tilsynet rapporteres til Kulturarvsstyrelsen, som arbejder videre med sagerne.

Læs mere om tilsynet med de fredede fortidsminder.

Jættestuen på Lindsbjerg, Ærø.

Sten- og jorddiger
Alle stendiger og en række jorddiger er beskyttede efter Museumslovens Kapitel 8a. I Den Fynske Region drejer det sig om 15-20.000 diger med en samlet længde på 5-7.000 km. Man må ikke ændre disse diger uden tilladelse fra kommunen. Hvis der foretages ulovlige ændringer af digerne, træder Odense Bys Museers historikere til for at beskrive skaderne og indberette dem til Kulturarvsstyrelsen, som derefter foretager den fornødne opfølgning. Denne opgave er en følge af kommunalreformen, hvor amterne blev nedlagt.

Læs mere om tilsynet med beskyttede sten- og jorddiger.

Bygge- og plansager
Enheden Historie ved Odense Bys Museer optræder som faglige rådgivere i forbindelse med lokal- og kommuneplanlægning, såvel som i forbindelse med byggesager i Odense og Nordfyns Kommuner.

Læs mere om Histories arbejde med bygge- og plansager.

Baghuse til Vestergade. 1936.
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer