Byggesager og plansager

Alle landets kommuner skal samarbejde med et statsanerkendt museum om sikring af kulturarven.

Byggesager
I Odense kommune sker samarbejdet i praksis ved, at historikere fra Odense Bys Museer gennemser byggesager og giver deres mening til kende vedrørende historiske og arkitektoniske forhold.
Museets mening kan strække sig fra at der ikke er bemærkninger til sagen, til at man argumenterer for bevaring af bygningen. I tilfælde af nedrivninger eller særlige forhold, kan museet gennemføre opmålinger eller andre undersøgelser til dokumentation af bygningen.

Dalum Kloster, 1995

I forhold til de mange tusinde byggesager, forsøger museet at forholde sig systematisk og sobert, og ud fra overvejelser om sagens betydning i en større sammenhæng. Vi arbejder med nogle bagatelgrænser, og prøver at lægge vægt på væsentlige forhold. Blandt andet spiller det en rolle, om bygningerne er beliggende i gamle købstadsmiljøer, i bevaringsværdige landsbyer, i tilknytning til hovedgårde, i markante stationsbyer eller fx industrimiljøer.

Museet kan varetage snævrere lokalhistoriske interesser i Odense og Nordfyns Kommuner. Sager udenfor Odense og Nordfyns kommuner kan tages op, hvis de vurderes til at repræsentere regionale eller nationale værdier eller er af særlig forskningsmæssig betydning.

Plansager
Odense Bys Museer tager som faglige rådgivere del i planlægningsarbejdet og landskabsforvaltningen i Odense og Nordfyns Kommuner. Vi prøver at sætte fokus på historiske værdier i både by og land. Vi bestræber os på at fokusere på centrale værdier, helhedsbetragtninger og den fortælling man som betragter kan aflæse i vore omgivelser.

Arbejde i forbindelse med etableringen af Thomas B. Thrigesgade, ca. 1964
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer