Citydannelse, butiksstrøg og byideal – Odense Centrum 1870-1970

Ph.D.projekt om bydannelse i Odense 1870-1970.

Forskellen på at gå en tur gennem gågaderne i en dansk by fredag eftermiddag og søndag formiddag er enorm. Fredag er gaden fyldt med mennesker og et pulserende liv. Søndag er butikker og kontorer lukkede og gaden menneskeforladt, for i denne del af byen bor der ikke nogen.

I 1800-tallet var den indre by tæt befolket med rige som fattige, der fra deres bopæl drev håndværk og handel. Med industrialiseringen voksede nye kvarterer op rundt op bykernen, alle opdelt efter funktion som industri-, arbejder- eller villakvarter. De nye tider påvirkede også den gamle kerne, der fik en klar funktion som centrum for handel og service. I hovedgaderne skete en city-dannelse, hvor butikker, kontorer og klinikker fortrængte beboelser og andre erhverv som håndværk og småindustri.

Mit projekt vil se nærmere på denne udvikling i Odense i perioden 1870-1970. Gennem årene var der skiftende idealer for hvordan centrum skulle indrettes og anvendes, og forskellige grupperinger søgte at gøre deres mening og interesser gældende om den så var rettet mod æstetik, fremkommelighed eller forbrug.

Undersøgelsen af den økonomiske udvikling og de skiftende idealer kan bidrage til en bredere og mere nuanceret forståelse af de danske byers centrum som en integreret del af den moderne by og dens historie. Ofte opfattes bykernen som 'middelalderbyen' og derved kan man let overse industrialderens omdannelse af bycentrenes funktion, karakter og udseende - og de fysiske, kulturhistoriske levn den har efterladt.

Læs den færdige afhandling her.

Butikker i Vestergade, 1941
Fotograf: Nørmark
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer