Industrisamfundets Havne 1840 - 1970

Odense Bys Museer gennemførte i perioden 2007-08 en omfattende undersøgelse af danske havne for Kulturarvsstyrelsen.

I 2004 valgte den forholdsvis nyetablerede Kulturarvsstyrelse industrikulturen som sit første satsningsområde. Ét af de områder, som trængte sig på i bevaringssammenhæng var havnene, som ikke blot i Danmark, men i hele Europa er under omdannelse med funktionstømning af gamle havnearealer og udflytning til nye, kolossale havneområder.

For den, der gennem de sidste par årtier har betragtet de danske havne, har det været tydeligt, at der er sket en forandring, som måske er den mest radikale siden de danske havne blev etableret i den form, vi kender dem, fra 1820-30'erne. Kulturarvsstyrelsen valgte derfor at undersøge de danske havnearealers udvikling fra ca. 1840 og frem til 1970, hvor den klassiske industrielt prægede havn havde sin storhedstid.

Siloer på Østre Havn i Aalborg. Foto: Flemming Wedell

Ved at gennemføre en sådan undersøgelse ville man både skabe et overblik og samle en struktureret viden om danske havnes udvikling og bebyggelsesmiljø samt sætte fokus på havneudviklingen. Undersøgelsen ligner på flere måder, både ved sin systematik og målsætning, nogle af de undersøgelser, der blev udført i England som pionerarbejder sidst i 1980'erne og i 1990'erne og stadig finder sted efter samme principper.

Som noget nyt på det kulturhistoriske område valgte styrelsen at sende opgaven i udbud i februar 2006. Omfanget var så stort, at der var tale om et EU-udbud (over 1.8 mill. kr.). De nærmeste paralleller i Danmark til denne opgave er vel de mange kommuneatlas, som ligeledes har været i udbud og typisk er blevet vundet af konsulentfirmaer. Opgaven var meget bundet og beskrevet detaljeret i udbudsmaterialet. Ved budfristen pr. 1. april 2006 var der indkommet fem bud fra hhv. ingeniør- og arkitektfirmaer, der havde tilknyttet kulturhistorisk assistance, og endelig fra Odense Bys Museer, der vandt opgaven.

Kulkran på stålbro, Vejle, fra 1930'erne. Foto: Flemming Wedell

Opgaven var opdelt i fire faser:

  • Forundersøgelse af industrisamfundets havne 1840-1970. Traditionel historisk forundersøgelse af 75 havne, udpeget af Kulturarvsstyrelsen, baseret på eksisterende litteratur, kortmateriale og kun i begrænset omfang primært kildemateriale. Udarbejdelse af omfattende bibliografi. Afsluttet med rapporten Industrisamfundets erhvervshavne 1840-1970, Forundersøgelse i marts 2007.
  • Helhedsregistrering af 40 havne udvalgt på grundlag af forundersøgelsen. Indtastning af oplysninger i database. Fotooptagelser fra alle havne. Afsluttet med aflevering i digital form og i print til Kulturarvsstyrelsen i
    oktober 2007.
  • Bygningsregistrering af syv udvalgte havne, der repræsenterede de bedst bevarede eksempler på industrisamfundets havne 1840-1970. Kulturarvsstyrelsen valgte at tilkøbe to havne til de oprindeligt forventede fem. Dermed blev hhv. Esbjerg (Dokhavnen og Fiskerihavnen), Århus (Oliemøllen og korn- og foderstofpieren), Odense (Østre Havnekaj), Svendborg, Faxe Ladeplads, Næstved og København (Frihavnen og Redhavnsområdet) detailregistreret. Afsluttet med aflevering i digital form januar 2008.
  • Udarbejdelse af gennemillustreret bogværk på min. 250 sider. Afsluttet med aflevering af Industrisamfundets havne 1840-1970 ultimo juni 2008. 
Industrisamfundets havne 1840-1970

Som sidste del af opgaven skulle projektgruppen levere et færdigt bogværk på minimum 250 tekstsider. Bogen blev på 352 sider og overskred på alle måder den fastlagte nedre grænse for illustrationer. Bogen kom til at bestå af hhv. en indledning med en forskningsoversigt, en generel historisk fremstilling af havnenes historie i perioden og derefter to hovedafsnit om hhv. havnenes teknologi og infrastruktur samt havnenes bebyggelsesmiljøer og bygningstyper. Endelig følger en anden del af bogen, hvor de syv detailregistrerede havne gennemgås enkeltvis med den pågældende havns historie i hovedtræk og derefter en fremstilling af havnenes forskellige miljøer. Bogen er fuldt annoteret og med en fyldig litteraturliste, som dog findes i endnu fyldigere form i forundersøgelsen.

Bogværket Industrisamfundets havne 1840-1970 udkom i oktober 2008. Bogen er designet af grafikeren Steen Haurand med fotooptagelser af fotograf Flemming Wedell. Den store bog koster 298,- og kan købes hos Odense Bys Museer - men den vil formentlig være udsolgt meget snart. Oplaget var på 1000 eksemplarer, hvoraf museet kun har rådet over en del af oplaget. Køb bogen i Museumsbutikken.

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer