Skandinaviske efterkommere i USA

Fokus på de skandinaviske udvandreres efterkommere i dagens USA.

Op mod 3 mio. danskere, svenskere og nordmænd er siden starten af 1800-tallet udvandret til USA. Til trods for den massive udvandring fra de skandinaviske lande ophørte i 1920'erne - og tallet siden kun har ligget på nogle få tusinde årligt - henviser i dag mere end 11 mio. amerikanere til deres skandinaviske herkomst. I 2005 publicerede museumschef Torben Grøngaard Jeppesen, værket "Danske i USA 1850-2000", der baseret på en meget omfattende gennemgang af immigrationslister, amerikanske folketællinger m.m. beskriver og analyserer de danske immigranters og deres børns liv og levemåde i det nye land.

Nu følges den historiske oversigt op med et projekt, der sætter fokus på de skandinaviske efterkommere i USA i dag. Målet er at få et langt dybere indblik i, hvorledes de danske, svenske og norske efterkommere lever og tænker, og hvorvidt der stadig kan spores træk tilbage til deres etniske oprindelse i levevis eller holdninger.

The Danish Immigrant Museum

I 2009-10 har museumschef Torben Grøngaard Jeppesen gennemgået helt aktuelle statistiske oplysninger om de skandinaviske efterkommeres levevis indhentet fra amerikanske myndigheder, anvendt omfattende sociologiske dataundersøgelser udarbejdet af amerikanske universiteter og gennemført interviews blandt 3. og 4. generations skandinaver. De centrale mål i undersøgelsen er at kortlægge og analysere de sociologiske og økonomiske forhold hos de skandinaviske efterkommere og kombinere disse data med analyser af efterkommernes holdninger til politik, religion, raceforhold og aktuelle samfundsspørgsmål. Herved vil det være muligt at få en indgående forståelse af, hvor langt assimilationsprocessen er nået og til hvilke dele af det amerikanske samfund, de danske, norske og svenske efterkommere knytter sig. I undersøgelsen indgår bl.a., hvordan de skandinaviske efterkommere stemte ved præsidentvalget i november 2008.

Projektet skal resultere i en populærvidenskabelig bog, der rigt illustreret med fotos, kort, diagrammer og uddrag fra interviews tegner et billede af de skandinaviske efterkommere og besvarer spørgsmålet, om de stadig har træk fra deres etniske oprindelse eller er blevet fuldblods kerneamerikanere.

Augustinus Fonden har støttet projektet med bevilling til rejser og ophold i forbindelse med projektets dataindsamling, medens A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Letterstedtska Föreningen, Hielmstierne Rosencronske Stiftelse og Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond har støttet publiceringen af den danske og engelske udgave.

Den danske udgave udkom i september 2010, den engelske i januar 2011.

 

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer