Naturtyper

I den fynske region findes en stor variation af naturtyper.

Her er mange små og store vandhuller og moser, mange små og få større skove, mange stengærder og levende hegn, som tilsammen giver stor variation.

Langs den 1100 km lange kyststrækning er der desuden et stort antal strandenge. Netop de mange strandenge, som har et artsrigt plante- og
dyreliv, er et af de mest karakteristiske træk i den fynske natur.
Karakteristisk er naturligvis også de mange småøer, og i Det Sydfynske Øhav har Fyn et naturområde, der er i særklasse både i national og international sammenhæng.

Her kan du læse mere om den fynske naturs udvikling siden sidste istid.

Og her kan du læse mere om naturtyperne på Fyn og øerne.

Teksterne på denne side og pdf-filerne er skrevet af hhv. overinspektør, cand.mag Anders Myrtue og biolog, cand. scient Erik Vinther. De stammer fra bogen På strejftog i fynsk natur, udgivet af Fyns Amt, 1994.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer