Fynske landsbyer

I perioden fra jernalderen og frem til gennemførelsen af de store landboreformer omkring 1800 var de sluttede landsbyer den dominerende bebyggelsesenhed i den fynske region.

Landsbyerne med deres samlinger af gårde og huse, og med deres fællesskab omkring dyrkning af de tilliggende jorder, var ramme om langt de fleste fynboers liv.

Med udskiftningen omkring 1800 ændredes vilkårene for denne stabile struktur, og med omfordelingen af jorden fulgte i mange tilfælde udflytninger af gårdene og dermed et brud med den traditionelle landsby.

Indtil jernalderen var landsbyerne omskiftelige strukturer, der flyttede fra sted til sted indenfor et løst defineret område. Men selv efter landsbyerne blev stationære, har disse bebyggelser levet et liv i evig forandring. Landsbyer er opstået og blevet lagt øde mange gange i de seneste 1000 år, som følge af forandrede vilkår, befolkningsudvikling, ressourceudvikling mv.

I 1980'erne foretog det daværende Fyns Amt en kortlægning og grundig registrering af de 614 landsbyer, der eksisterede i den fynske region omkring 1800.
De følgende siders tekst stammer fra denne undersøgelse (Landsbyregistrering i Fyns Amt: foreløbig orientering. Fyns Amtskommune, Udvalget for teknik og miljø. 1983).

Du kan læse mere om de enkelte fynske landsbyer på Historisk Atlas.

Luftfoto af Kappendrup. Billedet tilhører Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening. 2000
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer