Historie ved Odense Bys Museer

Odenses og Fyns historie fra middelalderen til nutiden varetages på Odense Bys Museer af enheden Historie.

 

Enhedens ca. 15 medarbejdere (2009) beskæftiger sig med en bred buket af opgaver indenfor forskning, indsamling, formidling og forvaltning.

Forskningen
Forskningsmæssigt ligger interesserne i retning af Odenses historie og Den Fynske Regions historie, men der er også blevet arbejdet med fx industrihavne i et dansk perspektiv og med migrationsforskning i internationalt perspektiv. Traditionelt har bebyggelseshistorie, bygningshistorie, landbrugshistorie og Odenses ældre historie spillet en stor rolle, men i de senere år er emner som industrikultur, nyere byudvikling og landskabshistorie kommet mere ind i billedet. Foruden disse overordnede linjer har medarbejderne hver især uddannelsesmæssige forudsætninger, som gør, at stort set intet emne er os helt fremmed.
DU kan læse mere om Histories forskning her.

Samlingerne
Historie har ansvaret for indsamling af genstande fra de senere århundreder. Magasinerne er fyldte, og der samles ikke meget ind. Vi prøver at være tilbageholdende, da alt jo skal gemmes for altid. Genstande hjemtages kun efter nøje overvejelse og med klar motivering hver gang. Vi erglade for ethvert tilbud om genstande, men det undersøges nøje hvad der er i magasinerne hos os selv og andre museer, før noget hjemtages.

Det er en hovedopgave i disse år at skaffe overblik over, hvad der findes på de danske museer. Her er Odense Bys Museer ingen undtagelse. Odense Bys Museer råder over ca. 55.000 genstande, 20.000 mønter samt 40.000 scannede billeder. Alle genstande og mønter bliver edb-registreret i disse år, så man kan søge og finde.
Den dag, der er et samlet overblik over de danske museers samlinger, forestår et arbejde med at vurdere, om det er rimeligt at gemme alt. På Odense Bys Museer er denne vurdering næsten lige så vigtig som indsamlingen, bl.a. fordi den giver værdifulde oplysninger om hvilken kvalitet genstande m.v. har og hvilke der evt. savnes i samlingerne. Så det er højt prioriteret at gennemgå samlinger i de kommende år.
Du kan læse mere om samlingerne her.

Formidlingen
Formidlingen sker ad tre spor: På museerne, på internettet og i byrummet. Indtil videre er der arbejdet mest med museerne (Den Fynske Landsby og Møntergården) og internettet, men der kommer snart til at ske noget i Odenses Byrum.

På museerne arbejdes der med såvel udstillinger som levendegørelse og undervisning. Til de tre spor skal lægges, at der gennemføres talrige byvandringer og skumringsture, foredrag osv., og hele tiden arbejde på bøger og artikler.

Forvaltningen
Siden 2001 har kommunerne skullet samarbejde med statsanerkendte museer om varetagelse af den fysiske kulturarv. Som følge heraf gennemser historikerne og arkitekterne adskillige tusinde bygningssager og et stort antal lokalplaner hvert år. Som noget særligt samarbejder Historie med Nordfyns Kommune, da denne kommune ikke selv rummer et statsanerkendt museum. Eftersom Odense Bys Museer er statsanerkendt til at varetage fynsk byggeskik, arbejder vi også i et vist omfang med sager fra de otte øvrige kommuner.

Da amterne blev nedlagt overgik tilsynet med fredede fortidsminder og opfølgning af ulovlige tilstandsændringer på beskyttede sten- og jorddiger til staten/ Kulturarvsstyrelsen. Disse opgaver er efterfølgende overdraget Odense Bys Museer, for så vidt angår Den Fynske Region. 
Du kan læse mere om Histories kulturarvsforvaltning her. 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer