Håndværk

Håndværkere er fra gammel tid mennesker, som laver hele arbejdet selv.

Bageren laver dejen, former brødet, bager det og sælger det.
Slagteren slagter grisen, skærer kødet ud, laver spegepølsen, ryger den og sælger den.
Smeden varmer jernet i essen, hamrer det ud til en hestesko, sælger den og skoer hesten.
Snedkeren saver træet ud til brædder, høvler det, skærer det i passende stykker, passer det sammen og limer det til en skuffe eller kommode og sælger det.

De fleste håndværk har været kendt i mere end 500 år.

På fabrikker arbejder man med maskiner og laver samlebåndsarbejde: Det vil sige, at alle arbejderne laver noget forskelligt, som til sidst samles til slutproduktet. For eksempel en kjole, en cykel, en motor eller noget andet.

Byhåndværk
Håndværkere, som kun måtte arbejde i byerne
:
Bager, Barber, Bendrejer, Blikkenslager, Bogbinder, Brændevinsbrænder, Cigarmager, Drejer, Farver, Felbereder, Garver, Glarmester, Guldsmed, Gørtler, Handskemager, Hattemager, Klejnsmed, Kobbersmed, Maler, Nålemager, Parykmager, Possementmager, Rebslager, Rokkedrejer, Sadelmager, Snedker, Stukkatør, Sølvsmed, Tobaksspinder, Urmager.
Og mange flere ....

Landhåndværk
Håndværkere, som måtte arbejde og sælge deres varer uden for byerne:
Bødker, Grovsmed, Hjulmand, Murer, Pottemager, Skinder. Skomager, Skrædder, Teglbrænder, Tømrer, Væver.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer