Historiske samlinger

De historiske samlinger ved Odense Bys Museer er særdeles righoldige. I alt er der hen ved 55.000 genstande, ca. 20.000 mønter og medaljer og skønsmæssigt trekvart million billeder. Ca. 40.000 af disse er scannede.

 

At de historiske samlinger spænder meget vidt er en følge af museernes historiske udvikling.

  • Ansvars- og virkeområder er omfattende og desuden skiftet gennem tiden,
  • Samfundets opfattelse af historien er forandret,
  • Personalets skiftende interesser spiller ind og
  • Museets økonomiske muligheder har også spillet en vis rolle.

Nogle områder er godt dækket med genstande - andre mindre godt. Visse områder mangler helt at blive dækket.

Odenses byvåben

To af museerne under Odense Bys Museer beskæftiger sig med genstande fra historisk tid:

Møntergården er et kulturhistorisk lokalmuseum. Museet belyser almene og særlige historiske forhold i Odense, Odenses opland og Den Fynske Region. Det sjældne og det typiske!. Personalet skal derfor i princippet indsamle genstande til belysning af alle historiens væsentligste sider (såsom fx byens grundlæggende fysiske udvikling, befolkningsforhold, næringslivet, sociale, politiske, uddannelsesmæssige, religiøse og militære sider af historien).

Den Fynske Landsby er et frilandsmuseum. Det vil sige et kulturhistorisk specialmuseum, hvis ramme dannes af indsamlede genopførte bygninger. Den Fynske Landsby er museum for fynsk landbygningskultur og landbrugshistorie. Jorden dyrkes som i 1800tallet, interiørerne er fra 1800tallet, dyrene er bevaringsværdige danske racer, hegn og landskaber er typiske for Fyn, frugten og planterne i haverne er gamle sorter m.m.

Søg selv i Odense Bys Museers samling af historiske genstande gennem 'Museernes Samlinger'.

Museernes varetagelse af deres forpligtelser sker i dag gennem en række valg i forbindelse med indsamlingen. Der vælges ud fra viden om hvilke områder, der er godt eller dårligt belyste gennem hidtidig indsamling. Indsamling af helheder af genstande foretrækkes ofte over hjemtagelse af enkeltgenstande. Der er ønske om at hjemtage genstande, der vil være anvendelige i en fremtidig samlet formidling af Odenses og Fyns historie.

Odense Bys Museer får tilbudt mange genstande. Imidlertid samler vi ind med bestemte formål og har begrænset magasinplads. Derfor siger vi jævnligt nej tak til tilbudte genstande. Hvis De har genstande at tilbyde, er det både for Dem og os en stor fordel, hvis De kontakter museet på forhånd enten pr. telefon, e-mail eller brev.

I pagt med de internationale museumsetiske regler giver Odense Bys Museer sig ikke af med at vurdere genstande. Der henvises til auktionsfirmaer.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer